Tjenestebeskrivelse - jegerprøveeksamen

Formål med tjenesten:
Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Jegerprøvekurset holdes av godkjente kursinstruktører. Etter gjennomført kurs må du avlegge en teoretisk eksamen som avholdes som elektronisk eksamen i godkjent eksamenslokale hos kommunen.

 

Hvem kan få tjenesten?
J
egerprøven kan avlegges av alle som er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Tjenestens innhold:
Jegerprøveeksamen på nett i godkjente eksamenslokaler i rådhuset.

Hva du kan forvente av oss?
Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig netteksamen, sender kommunen melding til jegerregisteret. Når eksamen er registrert så sender jegerregisteret ut jegeravgiftskort til den nye jeger. Før du kan gå på jakt må jegeravgiftskortet være påført gyldig kvittering for betalt årsavgift.

Veiledning
Kommunen arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Ansvarlig for tjenesten
Fagsjef landbruk ved enhet for Plan og utbyggingstjenester.

Tilgjengelighet

Postadresse:             Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:        Teatergata 11 Telefon: 33 08 50 00
E-post:                       postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:             http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:             08.00 - 15.00
Kontaktperson:          Rolf Magne Vindenes

Målgruppe Personer som er 14 år eller eldre og som ønsker å drive jakt eller fangst.

Referanser:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284