Fremmede arter

 

Skadelige fremmede arter utgjør en stadig større trussel mot naturmangfoldet i Norge.

Mange av de fremmede artene som finnes i Norge utgjør liten eller ingen trussel, mens enkelte arter gjør stor skade i området de sprer seg til. I Forskrift om fremmede organismer  finner du en forbudsliste mot de mest skadelige fremmede organismene, samt mer om søknadsplikten og aktsomhetskrav for de som innfører eller setter ut fremmede organismer.

Planter som lupin, rynkerose, kanadagullris, parkslirekne og gullregn er det ikke tillatt å selge i hagesentre og det er heller ikke lov å plante ut disse i hager, parker og andre områder. Det er ingen plikt til å fjerne forbudsplanter som allerede er plantet. 

Brunskogsnegl er en fremmed art som skaper problemer for mange hageeiere. Sneglen er en såkalt følgeorganisme som ble innført i landet via import av planter.

Du kan bidra

Du som hageeier kan bidra til spredning av fremmede arter til nye områder via hageavfall eller ved at plantene i hagen din "vandrer" ut av hagen av egen kraft. For å unngå at dette skjer er det viktig å sørge for at hageavfall ikke legges utenfor hagen, men leveres på avfallsmottak. Les mer om dette på Vesar sine hjemmesider. Du kan også passe på å fjerne planter som etablerer seg utenfor hagen. En annen måte å sikre at ikke fremmede skadelige arter etablerer seg utenfor hagen, er å være bevisst på hvilke hageplanter du velger.  

Å fjerne eller holde antallet brunskogsnegl nede er utfordrende og krever stor innsats. Flere metoder må benyttes. Det er viktig å fjerne hageavfall slik at hauger med dette ikke blir yngleplasser for snegler. Det er gratis å levere hageavfall på VESAR sine avfallsmottak. Det kan være nyttig at flere naboer går sammen om tiltakene.

Dersom du ser hageplanter i naturen kan du gå inn på artsobservasjoner.no og rapportere funnet ditt. Kommunen ønsker også å få informasjon om fremmede arter i Horten, slik at bekjempelse av slike bestander kan vurderes. Se kontaktinformasjon øverst til høyre på denne siden.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284