Områdeplan for Karljohansvern

Hortenskanalen vintertid. - Klikk for stort bilde

 

Karljohansvern ligger like øst for Horten sentrum og avgrenses av sjø i nord, øst og vest og i sør av kanalen.

Karljohansverns historie og utvikling strekker seg over knappe 200 år knyttet til marinebasen, verftet, flyfabrikken og skolene. Beliggenheten i og ved Oslofjorden med frodige skogsområder, strender og parker og nærheten til byens sentrum gjør at Hortenskogen med kanalen og batteriene, ollen og området forøvrig b, brukes mye til utfart og turer, rekreasjon og friluftsliv. Karljohansvern er også attraktivt å arbeide og bo i. Det unike kulturmiljøet, naturen og museene gjør at området er attraktivt for reiselivet.

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av Karljohansvern som en levende og mangfoldig kulturbydel i Horten. Karljohansvern Orlogsstasjon og festningsområdets kulturminner samt Hortenskogens rike plante- og dyreliv skal bevares.

Områdeplanen være et redskap for å styre arealbruken, sikre en helhetlig utvikling i området, og gi forutsigbarhet med hensyn til framtidig bruk og forvaltning av området.

Idyll med gamle hus på Karljohansvern - Klikk for stort bilde

Plandokumenter:
Saksfremlegg for Områderegulering Karljohansvern (DOC, 86 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
Bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
Kart uten hensynssoner (PDF, 3 MB)
Kart med hensynssoner (PDF, 5 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
Temakart for Karljohansvern (PDF, 7 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284