Trygg i Horten kommune - vern av risikoutsatte voksne

Blir du utsatt for vold eller overgrep eller har du mistanke om at en over 18 år blir det? Da bør du kontakte kommunens TryggEst-team.

Hva er TryggEst?

Horten kommune er en TryggEst-kommune. Det innebærer at kommunen har etablert et tverrsektorielt team som skal bidra til å sette fokus på å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Eksempler på personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med demens, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

TryggEst-teamet i Horten kommune

TryggEst-teamet i Horten kommune består av representanter fra: 

 • Enhet for rus og psykisk helse 
 • Hjemmetjenesten 
 • Voksenhabilitering
 • Sykehjem 

Kommunens TryggEst-team arbeider etter en modell som i Norge er forankret hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og arbeidet lokalt i kommunen er politisk vedtatt.

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Horten kommune kan også kontakte teamet.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.

Kontakt

Kontakte TryggEst-teamet på telefon: 482 65 307

Telefonen er betjent mandager, onsdager og fredager fra klokken 10.00-14.00. Telefonen er stengt alle røde dager. 

Mer informasjon om TryggEst 

Du kan finne mer informasjon om TryggEst hos Bufdir.

Andre hjelpetilbud

Ved akutt voldshendelser: 
kontakt politiet - telefon: 02800

Ved behov for akutt beskyttelse, samtaler, råd/veiledning: 
kontakt Krisesenteret i Vestfold - telefon: 33 35 91 91 

Ved bekymring for barn: 
kontakt barneverntjenesten - telefon: 90 05 98 14 (telefontid mandag til fredag klokken 08.00-15.00). Etter klokken 15.00 og i helgene, kan Barnevernvakta kontaktes på telefon 33 31 02 03

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284