Svar på tilbud om barnehageplass

Vi har i dag, 12. mars, sendt tilbud til alle med rett til barnehageplass med oppstart til høsten. Det er viktig at du svarer på tilbudet innen 26. mars, hvis ikke mister du plassen.  

Illustrasjon av en barnehage med teksten "Husk! Bekreft barnehageplass innen 26. mars!" - Klikk for stort bilde

Svar på tilbud du har fått

Svar innen 26. mars, hvis ikke mister du plassen.

Bekreft din barnehageplass i Visma

Hvis du bytter til eller fra privat barnehage, må du huske å si opp plassen. Mellom kommunale barnehager går oppsigelsen automatisk når du takker ja til nytt tilbud.

Hvordan varsler vi deg om tilbudet om barnehageplass?

Vi sender tilbudet om barnehageplass per e-post. Det er foresatt som ble satt som fakturamottaker i søknadsskjemaet som mottar tilbudsbrevet.

Du får varsel om tilbudet på e-post og sms.

Varsel om tilbudet sendes til e-postadressen som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan selv se og endre kontaktinformasjonen din på norge.no.

Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten.

Viktig informasjon om barnehagestart: 

 • Barn som fyller ett år innen 30. november og har søkt innen 1. mars har rett til barnehageplass.
 • Oppstart i barnehagene fra 1. august.
 • Barn som fyller ett år i september eller oktober kan velge å benytte plassen fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Barn som fyller ett år i november får plass fra 1. november.
 • Barn som er født i desember har krav på barnehageplass først i august i det påfølgende året.
 • Søkere som står på ventelisten må fornye søknaden ved å logge inn på ”min side” i søkeportalen.
 • Ved oppstart i barnehagen må barnet være bosatt i Horten kommune. 

Les mer om barnehagene i Horten kommune på våre nettsider.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284