Fakturaendring av kommunale avgifter/gebyrer fra 2023

Illustrasjonsbilde faktura for kommunale avgifter - Klikk for stort bilde

Fra 1. januar 2023 vil kommunale avgifter bli fakturert månedlig i stedet for kvartalsvis.

Det vil si at du vil motta første faktura for 2023 i starten av januar med forfall 20. mars. Fakturaene du mottar for februar og mars vil også ha forfall 20. mars. 

– De tre første månedene i 2023 vil være en overgangsordning, slik at summen av beløpene som forfaller i mars vil være tilsvarende det du ville betalt kvartalsvis. Etter mars vil fakturaen komme månedlig med forfall den 20. hver måned, sier økonomirådgiver i Horten kommune, Jan A. Jacobsen. 

De kommunale avgiftene øker i 2023 

Grunnen til endring fra kvartalsvis til månedlig fakturering er økte avgifter. 

– Gebyrene øker med cirka 21 prosent i 2023 grunnet blant annet høy prisvekst, økte renter og energiutgifter, samt tilpasninger til klima og miljø. Vi ønsker derfor å gjøre det enklere for innbyggerne ved at de nå kan velge selv hvor ofte de vil få faktura på de kommunale avgiftene, sier Jan A. Jacobsen. 

Priser på kommunale avgifter i Horten kommune finner du her.

Velg mellom månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig 

Ønsker du å endre hvor ofte du betaler kommunale avgifter, da kan du enten sende en e-post til postmottak@horten.kommune.no eller via hjemmesiden til Horten kommune, varslinger og feil (https://horten-eam-web.horten.kommune.no/Serviceweb/Citizen/AddEvent.aspx). Du kan velge å endre fra månedlig til kvartalsvis, halvårig eller årlig. 

Generell økning i kommunale avgifter 

De store kostnadsøkningene er ikke spesielt for kun Horten kommune, alle landets kommuner melder om store økninger for gebyrene i 2023. Under ser du en oversikt over Hortens nabokommuner og deres økninger: 

Oversikt over kommunale avgifter for nabokommunene til Horten
Kommune Gebyrer for enebolig 2023 Prosent økning
Horten Kr. 16 680 21 %
Tønsberg Kr. 15 989 29,6 %
Færder Kr. 19 295 30 %
Holmestrand Kr. 19 746 23 %

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284