Priser vann og avløp

Gebyr faktureres 12 ganger i året med forfall 20 i hver måned.

De ulike satsene finner man i betalingsdokumentet som finnes her: Økonomi - planer, rapporter og betalingssatser/egenandeler - Horten kommune

De ulike satsene som gjelder for din eiendom finner du ved å logge deg inn på min side.

Vannmålerabonnenter innbetaler forskudd som avregnes mot målt forbruk. Forbruket skal avleses av abonnent selv og avlest vannmengde skal innrapporteres i slutten av hvert år.

Eksempel på beregning ved en oppgjørsfaktura ved første termin påfølgende år.

 

Mengde

Priser u/mva.

Første termin

Periode

Vann Abonnementsgebyr

100-500 m3

1418,- pr. 2023

              

            118 

01.01.2023-31.01.2023

Avløp Abonnementsgebyr

100-500 m3

3307,- pr. 2023

               

             275 

01.01.2023-31.01.2023

Forskudd vann

402 m3

9,50,- pr. m3 2023

            318

01.01.2023-31.01.2023

Forskudd avløp

402 m3

21,80,-pr. m3 2023

          730 

01.01.2023-31.01.2023

Målt vann

419 m3

8,48,-pr. m3 2022

        3 553 

01.01.2022-31.12.2022

Målt avløp

419 m3

16,89,-pr. m3 2022

7077 

01.01.2022-31.12.2022

Fradrag vann

371 m3

8,48,-pr. m3 2022

  - 3 146 

01.01.2022-31.12.2022

Fradrag avløp/kloakk

371 m3

16,89,-pr. m3 2022

- 6266 

01.01.2022-31.12.2022

 

 

Sum faktura første termin 2023 eks. mva.

 

          2656

 

 

Første termin påfølgende år er alltid en oppgjørskonto hvor det som er betalt i forskudd foregående år regnes opp mot faktisk forbruk (Målt forbruk/avlest målepunkt nov./des. - målt forbruk)

Det legges inn abonnements gebyr og nytt forskudd beregnet på avlesningen nov./des.

Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5%, foretas justering av årsgebyret for foregående år. Utskifting bekostes i sin helhet av abonnenten. Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284