Tverrfaglig psykososialt team

Hortenskolen har null-toleranse for mobbing  og er opptatt av å ivareta elevens psykososiale miljø. Horten kommune har et tverrfaglig team som jobber for å sikre alle elever et bra psykososialt miljø. 

Det tverrfaglige teamet skal bistå skoler og foresatte med råd og veiledning, samt drøfte saker hvor tiltak skolen har satt i gang ikke har ført frem eller kommunikasjonen er blitt vanskelig.Arbeid for å ivareta elevens psykososiale miljø krever et tett og godt samarbeid skole/hjem.

Både skoleledelse og foresatte kan be om at teamet behandler en sak. Foresatte kan melde saker direkte til skolesjef Nina Henriksen.

Sammensetning

Teamet ledes av skolesjef og består i tillegg av leder for PP-Tjenesten, en helsesøster fra skolehelsetjenesten og en rådgiver fra skoleadministrasjonen. Konfliktrådet i Vestfold inviteres inn i teamets arbeid ved behov.

Handling

Teamet er rådgivende og vil konkretisere tiltak som oversendes rektor og foresatte for videre behandling.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284