Mestringsteam

Vi gir tjenester til voksne personer som har alvorlige rus og/eller psykiske helseutfordringer. Vi har bemanning gjennom hele døgnet.

Vi gir følgende tjenester:

 • Skadereduksjon gjennom ulike kartlegginger
 • Fokus på «Hva er viktig for deg?»
 • Støttende samtaler
 • Råd og veiledning
 • Opplæring daglige gjøremål
 • Boveiledning
 • Koordinering og samarbeid med andre instanser
 • Henvisning til rusbehandling
 • Oppfølging før, under og etter institusjonsbehandling
 • Legemiddelhåndtering

Hos oss treffer du helse- og sosialutdannet personell.

Alle tjenestene er gratis. Du kan søke om tjenester her (hvis du ikke har elektronisk ID kan du benytte papirskjema (PDF, 436 kB)).

Henvendelsestelefon: 409 11 785.

Kontakt

Torunn Fagerland
Leder Mestringsteam
Mob: 91102340
Glenn Vidar Hansen
Teamkoordinator
Tlf: 40911785
Henvendelse hele døgnet Mestringsteam
Tlf: 40911785

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284