Kart

I vår felles kartportal kan du finne grunnkart med eiendomsgrenser, plandata, ledningskart, flybilder, tema og en del spesialinformasjon. 

Ved hjelp av søkemulighet på adresser, eiendom, stedsnavn, skoler, barnehager og kommunale virksomheter, kan du hente fram kartutsnitt. funksjonalitet gir anledning til å konstruere linjer, sirkler og figurer, supplere kartet med tekst, måle avstander og arealer og annet. 

Kartutsnittet kan også skrives ut eller kopieres inn i et dokument.

Det er koblet en rekke dokumenter til de ulike objektene i kartet slik som f.eks. planbestemmelser og  AREALIS-data som miljøtema og kulturminner.

I brukerveiledningen vil du finne beskrivelser som forklarer deg hvordan du kan hente ut denne informasjonen fra kartportalen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284