Hotell Horten havn

Planene for havneområdet inkluderer oppføringen av et hotell med konferansedel og et venteværelse for fergepassasjerer, i tillegg til et område for næring, tjenesteyting, og forretning. Disse planene vil skape et variert og dynamisk miljø i det aktuelle området.

illustrasjon av hotell i horten havn - Klikk for stort bilde

Hotell og konferansefasiliteter

Innenfor havneområdet planlegges det for etablering av et hotell med ca. 150 rom, i tillegg til en konferansedel med møterom for større og mindre grupper i første etasje. Dette vil skape aktivitet i lobbyområdene og fremme et levende miljø. Hotellrommene vil være plassert fra andre etasje og oppover.

Byggeprosjektet er per nå ikke søkt om eller godkjent enda.

Tydelig forbindelse med venteværelse

I tillegg til hotelldelen vil det også bli etablert et venteværelse for reisende med ferga, som vil skape en tydeligere forbindelse mellom hotellet og reisetorget. Den første etasjen vil ha en transparent utforming for god kontakt med omgivelsene på bakkeplan.

Variasjon i byggehøyder og utsikt

Bygningsplanene har et mindre fotavtrykk enn tidligere vist i områdeplanen. Dette gir bedre utsikt og sirkulasjon, samtidig som det forbedrer forbindelsen mellom havnepromenaden/kaifronten og reisetorget. Bebyggelsen vil inkludere variasjon i byggehøyder, med en høyere bygningskropp på åtte etasjer mot Oslofjorden og lavere bebyggelse på tre etasjer nærmere gjestehavnen og reisetorget.

Næring, tjenesteyting og forretning i havneområdet

For havneområdet, kalt komb12 i områdeplanen, planlegges det også et område for næring, tjenesteyting og forretning. Den nøyaktige bruken er ennå ikke fullstendig fastsatt, men dette området kan romme utvidet hotellvirksomhet, kontorer, servering, treningssentre eller helsetjenester. Det legges vekt på aktivitet i første etasje, med muligheten for forretningsvirksomhet i henhold til bestemmelsene, som begrenser forretninger til maksimalt 200 kvadratmeter, med en maksimal salgsflate på 100 kvadratmeter per enhet. Dette vil sikre variert bruk av første etasje og legge til rette for et dynamisk område.

Informasjonsmøte 

Vi arrangerte et informasjonsmøte om byggeprosjektene Himalaya Tandori og hotell i Horten havn tirsdag 17. oktober klokka 18 i Rådhuskantina på Rådhuset, og alle var velkomne til å delta. 

På informasjonsmøtet ga konsulentene fra Spir arkitekter og Asplan Viak informasjon om reguleringsplanarbeidet og byggeprosjektene. Det ble også informert om hva som skal avklares på dette stadiet i planprosessen og muligheter for innsending av uttalelser i høringsperioden.

I tillegg var Horten havn til stede for å svare på eventuelle spørsmål om annen eiendomsutvikling i området.

Vil du lese mer detaljert om byggeprosjektet?

Alle dokumentene til planforslaget er tilgjengelig via kommunens kart, på Horten bibliotek og Rådhustorget.

De viktigste dokumentene finner du her:

Resterende dokumentasjon finner du via kommunens kart.

Illustrasjoner av bygget

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284