Himalaya Tandori

I Horten havneområde planlegges det for et treetasjers byggeprosjekt, Himalaya Tandori, som inkluderer fasiliteter som restaurant, bar, kafé, selskapslokale og kontorer. Dette prosjektet har som mål å legge til rette for økt aktivitet i havneområdet og bidra positivt til dets utvikling.

illustrasjon av byggeprosjektet Himalaya Tandori - Klikk for stort bilde Spir Arkitekter

Prosjektoversikt

I Horten havneområde er det nå planlagt et nytt treetasjers bygg uten parkeringskjeller. Dette bygget vil huse en restaurant med takeaway, en bar, en kafé, et selskapslokale og kontorer. Adkomst til eiendommen er planlagt fra Rustadbrygga. Bygget er en del av den pågående byutviklingen i Horten havneområde i tråd med områdeplanen.

Byggeprosjektet er per nå ikke søkt om eller godkjent enda.

Plassering og spesifikasjoner

Bygget vil plasseres vest for det eksisterende bryggeamfiet og Horten gjestehavn. Øst for bygget ligger en kvartalslekeplass og park som strekker seg fra Rustadbrygga i sør til Tollbugata i nord. Det forventes at bygningen vil ha et bruttoareal (BRA) på omtrent 2 500 kvadratmeter og variere i høyde mellom to og tre etasjer.

Arkitektonisk utforming

Designet av bygningen vil følge områdeplanens retningslinjer med fokus på variasjon og kvalitet i arkitektonisk uttrykk. Inspirasjon hentes fra den omkringliggende bebyggelsen, spesielt med tanke på høyde og materialbruk. Bygget er planlagt for å visuelt fremstå som en helhet sammensatt av flere bygningskropper.

Første etasje og adkomst

Første etasje vil hovedsakelig inneholde publikumsrettede funksjoner. Hovedinnganger vil være orientert mot Strandpromenaden i vest og parkområder i øst. Direkte adkomst fra fortauet via en forplass vil lede til hovedinngangen i vest. Tilgang til byggets uteservering på bakkeplan i øst vil være tilgjengelig fra gatetunet i øst eller via gangaksene som går nord og sør for bygget.

En del av havneområdets videre utvikling

Dette byggeprosjektet er en viktig del av Horten havneområdes videre utvikling. Det forener moderne arkitektur med områdets historie og natur, og forventes å bidra til å berike det lokale kulturlivet. Horten havneområde gjennomgår en periode med betydningsfulle endringer, og dette bygget vil spille en positiv rolle i den pågående utviklingen av området.

Informasjonsmøte

Vi arrangerte et informasjonsmøte om byggeprosjektene Himalaya Tandori og hotell i Horten havn tirsdag 17. oktober klokka 18 i Rådhuskantina på Rådhuset, og alle var velkomne til å delta. 

På informasjonsmøtet ga konsulentene fra Spir arkitekter og Asplan Viak informasjon om reguleringsplanarbeidet og byggeprosjektene. Det ble også informert om hva som skal avklares på dette stadiet i planprosessen og muligheter for innsending av uttalelser i høringsperioden.

I tillegg var Horten havn til stede for å svare på eventuelle spørsmål om annen eiendomsutvikling i området.

Vil du lese mer detaljert om byggeprosjektet?

Alle dokumentene til planforslaget er tilgjengelig via kommunens digitale kart, på Horten bibliotek og Rådhustorget.

De viktigste dokumentene finner du her:

Resterende dokumentasjon finner du via kommunens digitale kart.

Illustrasjoner av bygget

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284