Økonomi og handlingsplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan er stramt, med lite handlingsrom, og inneholder forslag til kraftige tiltak.

Kort om økonomi- og handlingsplan 2024-2027:

Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan legges fram onsdag 1. november 18.00.

 • Økonomi- og handlingsplanen beskriver hva kommunen skal gjøre i 2024-2027 og omfatter alle kommunens virksomheter
 • Økonomi- og handlingsplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering
 • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2024
 • Økonomiplanen blir vedtatt av kommunestyret 20. desember

Kort fra kommunedirektøren

- Kommunedirektøren har plikt til å fremlegge et forslag til økonomi- og handlingsplan som er realistisk, forsvarlig og som ivaretar hensynet til en langsiktig økonomisk bærekraftighet. Til tross for en krevende økonomisk situasjon, vil kommunedirektøren avslutningsvis gi uttrykk for at det er viktig å holde fast ved troen på en positiv utvikling. Horten kommune har unike forutsetninger, la oss alle huske på at mulighetene er akkurat her! 
- Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell om årets budsjett.

Behandling av forslaget høsten 2023:

Datoer for budsjettbehandling i de ulike utvalgene finner du på kommunens møteplan. 

 • Behandling i formannskapet: 6. desember
 • Innspill fra innbyggere til politikere: fra 6. desember
 • Behandling i kommunestyret: 20. desember

Se sendingen fra kommuneTV

Her kan du se presentasjonen av kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplanen 2024-2027

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284