Økonomi og handlingsplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan er stramt, med lite handlingsrom, og inneholder forslag til kraftige tiltak.

Kort om økonomi- og handlingsplan 2024-2027:

Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan ble lagt fram onsdag 1. november 18.00.

 • Økonomi- og handlingsplanen beskriver hva kommunen skal gjøre i 2024-2027 og omfatter alle kommunens virksomheter
 • Økonomi- og handlingsplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering
 • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2024
 • Økonomiplanen blir vedtatt av kommunestyret 20. desember

- Kommunedirektøren har plikt til å fremlegge et forslag til økonomi- og handlingsplan som er realistisk, forsvarlig og som ivaretar hensynet til en langsiktig økonomisk bærekraftighet. Til tross for en krevende økonomisk situasjon, vil kommunedirektøren avslutningsvis gi uttrykk for at det er viktig å holde fast ved troen på en positiv utvikling. Horten kommune har unike forutsetninger, la oss alle huske på at mulighetene er akkurat her!  
- Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell om årets budsjett.

Budsjettprosesser kan være innviklet og vanskelig å forstå. Her har vi laget en oversikt over de viktigste stegene vi gikk gjennom før Økonomi- og handlingsplanen for 2024-2027 ble vedtatt.

Økonomi- og handlingsplanen for 2024-2027 inneholder budsjettet for 2024.

Slik foregår budsjettprosessen

Kommunedirektørens forslag

Første november presenterte kommunedirektøren sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan 2024-27 i kommunestyresalen for kommunestyret. Møtet er åpent for publikum. Presentasjonen ble strømmet og tatt opptak av. 

Etter denne presentasjonen har de folkevalgte ansvaret for at det vedtas en økonomi- og handlingsplan, med årsbudsjett, i balanse.

Se opptak av sendingen hvor kommunedirektøren legger frem sitt forslag på kommune-TV.

Les kommunedirektøren sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan 2024-27 (i Framsikt).

01.11.2023 18:00

Samarbeidspartienes budsjettforslag før høring

De politisk valgte rådene og utvalgene behandler budsjettet i sine møter. Møtene er åpne for publikum. Se politisk møteplan.

I tiden etter at kommunedirektørens forslag er lagt frem, utarbeider partiene egne forslag til budsjett. Budsjettforslagene kan leses i Framsikt:

Budsjettforslag INP

Budsjettforslag AP, Rødt, SV og MDG

Budsjettforslag Høyre og FrP

Budsjettforslag Venstre og Krf

01.11.2023 20:00

Formannskapets innstilling til kommunestyret

I Formannskapets møte 6. desember la de frem sin innstilling til budsjettet. 

Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret til vedtak om Økonomi- og handlingsplan for 2024-2027, som også inneholder årsbudsjettet for 2024.

Innstillingen fra formannskapet offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Innstillingen baserer seg på kommunedirektørens forslag og flertallssamarbeidets endringsforslag.

Møtet er åpent for publikum.

Les Formannskapets innstilling til Økonomi- og handlingsplan 2024-27 (i Framsikt).

06.12.2023 18:00

Alle kan komme med innspill

Etter at formannskapet har lagt frem sin innstilling til budsjettet kan alle som ønsker komme med innspill til budsjettet. Dette kalles en høringsperiode. Innspillene skal basere seg på formannskapets innstilling. Høringsperioden er på 14 dager.

Innspill til budsjettet kan du sende via:

 • et eget skjema (skjemaet stengte ved frist)

Frist for å komme med forslag var onsdag 19. desember klokka 14:00. Alle innspill blir offentliggjort og distribuert til kommunestyrets medlemmer.

Les innspill til budsjettet fra innbyggere (PDF 4,9 mb).

Vi fikk over 80 innspill på budsjettet.

06.12.2023 21:00

Samarbeidspartienes justerte budsjettforslag etter høring

Etter mange innspill fra innbyggere om budsjettet valgte noen av samarbeidspartiene å justere sine budsjettforslag. 

Les de justerte budsjettforslagene til samarbeidspartiene:

18.12.2023

Kommunestyret vedtar budsjettet

20. desember klokka 9.

Kommunestyret behandler budsjettet i kommunestyremøtet 20. desember. Møtet er åpent for publikum. Møtet ble strømmet og tatt opptak av.

Se opptak av kommunestyremøtet på KommuneTV.

KrF og Venstre fikk flertall for sitt budsjettforslag og dette ble vedtatt.

Les vedtatt budsjett.

Når Økonomi- og handlingsplanen for 2024-2027 er vedtatt, er det kommunedirektøren som har ansvar for å gjennomføre vedtakene som er gjort.

 

20.12.2023 11:00

Se opptak av sendingen på kommuneTV

Her kan du se presentasjonen av kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplanen 2024-2027:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284