Vi ber innbyggerne om boligråd

Hvor og hvordan vil kommunens innbyggere bo de neste årene? Dette skal vi nå finne ut av, ved hjelp av Hortens innbyggere.

Innbyggerundersøkelsen ble avsluttet 14. mai, og det er ikke lengre mulig å svare på undersøkelsen.

Vi skal nå ha en større innbyggerundersøkelse, som skal gå ut til alle hortensere fra 18 år og oppover. Her får deltakerne muligheten til å påvirke hvordan de selv ønsker å bo i fremtiden.

– For å få innsikt om hvordan innbyggerne i kommunen ser for seg å bo i fremtiden, vil vi gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Vi i kommunen er opptatt av godt samarbeid med innbyggerne om veien videre, sier Finn-Øyvind Langfjell, kommunedirektør i Horten kommune, om undersøkelsen.

– De neste 30 årene vil vi møte en befolkning med et større antall eldre enn i dag. Behovet for trygge og gode bomiljøer med kort avstand til sosiale møteplasser, enkel fremkommelighet og tilgang til nødvendige tjenester vil kunne være av stor betydning for den enkelte ved fremtidig valg av bolig, forklarer Kjersti Norheim, kommunalsjef for Helse i Horten kommune, videre.

Smilende bilde av Katja Buen, konstituert kommunalsjef for Kultur og samfunn, kommunedirektør Finn-Øyvind Langfjell og kommunalsjef for Helse, Kjersti Norheim. - Klikk for stort bildeKatja Buen, konstituert kommunalsjef for Kultur og samfunn, kommunedirektør, Finn-Øyvind Langfjell, og kommunalsjef for Helse, Kjersti Norheim, er spente på resultatene av innbyggerundersøkelsen.

Tilpassing og stedsutvikling

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. I Horten ønsker vi at både barn, voksne og eldre skal leve gode liv. Vi må legge til rette for lokalmiljø som stimulerer til aktivitet og fellesskap. For å møte denne samfunnsendringen og samtidig legge til rette for en aktiv og trygg alderdom, la regjeringen fram en ny eldrereform i juni 2023. Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem. Det gir oss som innbyggere et ansvar for å sikre at boligen vi bor i er tilrettelagt for at vi kan bo der lengst mulig.

– Når vi selv er ansvarlig for å sikre at boligen er mulig for oss å bo i livet ut, er det viktig at markedet har tilbud som er attraktive. Vi håper at data fra undersøkelsen kan være med på å danne et kunnskapsgrunnlag for kommunen sin plan for stedsutvikling, og som utbyggere vil se på som verdifullt når de planlegger boliger og konsepter. Altså boliger som Hortens innbyggere har lyst til å bo i, og som blant annet er tilrettelagt for å kunne bo i livet ut. Rett og slett boplanlegging, legger Katja Bue, konstituert kommunalsjef for Kultur og samfunn, til.

Ikke spam

– Undersøkelsen vil gå ut til innbyggerne mandag 6. mai, og det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med mandag 13. mai. Undersøkelsen vil gå via SMS, så det er viktig å få ut informasjonen i forkant, slik at folk er klar over at det er en SMS fra kommunen, og ikke spam. Horten kommune vil stå som avsender, der det vil stå at det er en innbyggerundersøkelse med lenke til et spørreskjema de må trykke på. Det vil også være mulig å svare på undersøkelsen via en lenke på hjemmesiden vår, forklarer Norheim. Hun understreker videre at Horten kommune ikke vil be deg om personlig informasjon, som passord eller BankID.

Slik vil sms-en fra oss se ut:

Skjermbilde av sms med teksten: Dette er en melding fra Horten kommune til innbyggere over 18 år: Delta i vår korte innbyggerundersøkelse om bolig- og stedsutvikling: https://forms.office.com/e/WKLsVvjmA8. Det tar kun 5 minutter. Takk for at du tar deg tid! For mer informasjon om undersøkelsen, se kommunens hjemmeside, www.horten.kommune.no - Klikk for stort bilde

Teksten i SMS-en er som følger:

Dette er en melding fra Horten kommune til innbyggere over 18 år: Delta i vår korte innbyggerundersøkelse om bolig- og stedsutvikling:
https://forms.office.com/e/WKLsVvjmA8.
Det tar kun 5 minutter. Takk for at du tar deg tid! For mer informasjon om undersøkelsen, se kommunens hjemmeside,
www.horten.kommune.no

– Vi kommer til å sende ut SMS til flere tusen innbyggere i kommunen. Det er snakk om alle innbyggere over 18 år og som har registrert bostedadresse i kommunen, som vi har mobiltelefonnummer til. Vi håper selvsagt at så mange som mulig har anledning til å svare på innbyggerundersøkelsen vår - svarene man gir er helt anonyme, understreker kommunedirektøren.

Et viktig kunnskapsgrunnlag

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for videre bo- og stedsutvikling for kommunen, og vi kommer til å dele resultatene med innbyggerne via nettsiden vår. 

Les personvernerklæringen for undersøkelsen (PDF, 43 kB).

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284