Økonomisjefen gir grundig opplæring til de nye folkevalgte

Den 15. november viet økonomisjefen i kommunen, Bertine Myhre, dagen til å gi grundig opplæring i økonomi til de nyvalgte representantene i kommunestyret.

Økonomisjef, Bertine Løvdal Myhre, har økonomiopplæring fra talerstolen i kommunestyresalen for de nye folkevalgte i kommunestyret. De folkevalgte følger godt med, sittende i klasseromoppsett. - Klikk for stort bilde

 

Forventningsfulle representanter fylte kommunestyresalen og fulgte nøye med mens Bertine gjennomgikk sentrale temaer innen økonomistyring. Blant emnene var offentlige anskaffelser, innkjøp, KOSTRA, politikermodulen i Framsikt, grunnleggende økonomistyring, og internkontroll.

Innføring i grunnleggende regelverk og prinsipper innen kommunal økonomistyring

Opplæringen ble gitt som en del av politikeropplæringen for det nye kommunestyret, hvor interne ressurser ble benyttet for gjennomføringen. I tillegg til økonomisjefen stilte også internrevisor Linda Lier og innkjøpssjef Gry Tallhaug.

Hensikten med opplæringen var å gi de nyvalgte representantene en innføring i grunnleggende regelverk og prinsipper innen kommunal økonomistyring, samt gi de nødvendig innsikt i budsjettforutsetninger og det økonomiske handlingsrommet i kommende år. På grunn av utfordrende økonomiske forhold i kommunen, ligger det kraftige innsparingstiltak til grunn for kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024-2027. Den kommende politiske behandlingen i desember vil derfor være nokså krevende for våre representanter. Det er av stor betydning at de har god kjennskap til regelverket som danner grunnlaget for de politiske beslutningene som skal tas.

 

Ordføreren er fornøyd med økonomiopplæringen

Etter endt dag forlot de nyvalgte representantene salen tilfredse og forhåpentligvis mer kunnskapsrike. Ordføreren var blant de fornøyde deltakerne og benyttet anledningen ved utgangen til å takke for en nyttig og vellykket dag: 

-Jeg vil takke alle de nyvalgte representantene og våre dyktige fagfolk som delte sin kunnskap med oss i løpet av dagen. Denne samlingen var vellykket med god deltakelse og stort engasjement, noe jeg er svært fornøyd med. Med denne økonomiopplæringen er våre politikere bedre rustet til å ta gode beslutninger i tiden som kommer.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284