Horten kommune: Mer grønn mat, mindre matsvinn

Forskere fra Telemarksforskningen Christine Hvitsand og Bent Brandtzæg, og klimarådgiver Benjamin Myklebust Rød og ernæringsrådgiver Pia Harritz Torchio fra Horten kommune står smilende sammen foran en økologisk åker på Grette gård. I bakgrunn ser vi ulike typer salater og grønnsaker. - Klikk for stort bilde

Det startet som et lokalt mat-prosjekt. Nå ser Telemarksforskning på hvordan konseptet «Horten lokalhandel», som skal fremme sunn mat og økt bærekraft for innbyggerne i Horten kommune, kan overføres til andre kommuner i landet.

- Vi ønsket å gjøre det lettere for barnehager og skolefritidsordninger å få tilgang til økologisk lokalproduserte frukt og grønnsaker, samtidig som barna lærer om bærekraft og reduserer matsvinn, forteller ernæringsrådgiver i Horten kommune, Pia Harritz Torchio.

Samarbeid for bærekraftig mat

Konseptet «Horten lokalhandel» ble startet i 2022 for å involvere lokale bønder, inkluderende arbeidsliv, private og kommunale barnehager og skolefritidsordninger:

 • Lokale bønder legger ut tilgjengelige råvarer på en digital plattform, og barnehager og SFO-er legger inn bestillinger.
 • Brukerne på dagsenteret i Kongeveien har påtatt seg oppgaven håndterer og distribuerer varene til barnehager og skolefritidsordninger.

- Dermed får matvarenes kortere transportavstand samtidig som vi støtter lokale bønder, sier Harritz Torchio, som koordinerer det hele.

- Dette gode samarbeidet gir oss muligheten til å handle lokalt og få ferske råvarer til en rimelig pris. Det å kunne handle lokalt er unntak fra rammeavtalen «Mat til oppvekst» og vi har samarbeidet med innkjøpsrådgiver, Anita Enghaug Opedal, for å få dette til.

Tre økologiske gårder og Matvalget er med

Holt gård, Grette gård og Kirkebakken gård er med i prosjektet per nå, og det er selvsagt åpent for andre gårder å være med også.

Det å spise frukt og grønnsaker basert på sesong er svært bærekraftig, men kan jo være utfordrende og uvant hvis man ikke er vant til det. Her har Horten kommune trukket inn hjelp fra Matvalget, en veiledningstjeneste for offentlige og private virksomheter.

- Matvalget er gode på samarbeid, både innad i teamet og i dialog med andre. De veileder nå barnehagene og skolefritidsordningene våre i praktisk bruk av råvarer, og bistår blant annet med tips til matlaging som involverer barna. Dette kan være en viktig bidragsyter for å redusere matsvinn, påpeker ernæringsrådgiveren.

Innovasjon i offentlig sektor

Prosjektet har med andre ord fått bein å gå på internt i kommunen. Harritz Torchio har den siste tiden erfart at flere benytter bestillingsløsningen til «Horten lokalhandel». Rådhuskantina er blant de som har valgt å bli med i konseptet og Kafé Gul i Kulturhuset 37 har vist stor interesse for å være med.

Benjamin Myklebust-Rød, klimarådgiver i Horten kommune, er stolt av hva kommunen har fått til så langt.

- Konseptet "Horten lokalhandel" blir sett på som innovativt fordi det er en kommune som tar initiativet, og det involverer flere av kommunens virksomheter, innbyggere og næringsliv. Prosjektet utforsker mulighetene for offentlige innkjøp og kobler mat, helse, matsvinn, klimafotavtrykk og anskaffelser sammen på en måte som har fått støtte fra Miljødirektoratets Klimasats-program, sier han.

Følgeforskning og deling av erfaringer

Også Telemarksforskning har øynene rettet mot «Horten lokalhandel». De ønsker å følge matkonseptet for å identifisere suksessfaktorer og bidra til at det kan videreføres på sikt.

- Dette matkonseptet er unikt nasjonalt. Andre kommuner handler også lokalt, men har kanskje ikke like stor bevissthet rundt hvordan det er produsert. Arbeidet som er gjort i kommunen er så bredt – her tenker de på tvers av enheter og får til et godt samarbeid både internt i kommunen og eksternt med bøndene. Mange kommuner gjør elementer av dette, men den helhetlige tilnærmingen som er gjort her er unik.

Det sier forsker i prosjektet, Christine Hvitsand om «Horten lokalhandel».

Forskningen hennes inkluderer intervjuer, workshops og å se på politiske beslutninger og andre grunnlagsdokumenter som kan støtte slike løsninger. Dette inkluderer å se hvordan andre kommuner kan organisere tilsvarende løsninger og berøre flere aspekter som matkultur, lønnsomhet i lokale matverdikjeder, rekruttering til bransjen og miljøriktige praksiser innen landbruket.

- Arbeidet som ledet opp til løsningen i Horten har pågått over flere år og er sterkt politisk forankret. Det er unikt å knytte det opp mot det lokalt politisk vedtatte målet om minimum 15 prosent økologisk mat i kommunen. Horten er en ledestjerne i dette arbeidet og vi håper at vi med følgeforskningen kan inspirere andre kommuner til å gjøre det samme, sier Hvitsand.

Kort om «Horten lokalhandel»

 • «Horten lokalhandel» ble startet i 2022 med støtte fra Miljødirektoratets Klimasats. 
 • Har som mål å fremme sunn og lokalprodusert mat, økologi og mindre matsvinn for barn og unge i Horten.
 • Lokale bønder, dagsenteret i Kongeveien, skoler, barnehager.
 • «Horten lokalhandel» knytter sammen miljø, klima og folkehelse ved å tilby bedre mat for barn.
 • «Horten lokalhandel» er også i tråd med FNs bærekraftsmål.
 • Følgeforskningen på konseptet gjennomføres av Telemarksforsking og er finansiert av Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark, og vil gjøre erfaringene tilgjengelig for andre kommuner
 • Metodene som vil bli brukt i følgeforskningen inkluderer intervjuer, workshops og vurderinger av hvordan kommunale planer kan støtte slike løsninger.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284