Nyheter
Publisert 10.01.2021

Tidligere måtte du ha henvisning fra fastlege for å kunne testes for koronavirus. Fastlegene har kapasitet og kan selvsagt fortsatt henvise deg til oss, men for å gjøre prosessen enklere kan du nå bestille time på nett dersom du mistenker smitte.

Publisert 31.12.2020
Ordfører i Horten kommune, Are Karlsen

 Ordfører Are Karlsen har en klar oppfordring til Hortens innbyggere på denne siste dagen i 2020.

Publisert 28.12.2020
Grantre i veikanten

Som tidligere år samler vi også i år inn juletrær. Sjekk oversikten for ditt nærmeste oppsamlingsted. 

Publisert 15.12.2020
Stor eik i Horten

 

Nå i desember registreres hule eiker i noen utvalgte deler av kommunen. De hule eikene er en viktig del av vår naturarv og de er sannsynligvis de største levende organismene vi har i distriktet.

Publisert 28.11.2020
Veiarbeid

 

 

Horten kommune, på vegne av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, melder med dette om oppstart for Shared Space-prosjektet i Storgata.

Publisert 28.11.2020

Her ser du årets julegrantenning!

Publisert 16.11.2020

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludering av barn og unge.

Publisert 09.11.2020

På vegne av forslagsstiller Horten kommune, v/ Kommunalteknisk planenhet (KTP) varsles oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Indre havn, til Gamleveien, gbnr. 129/342, 129/389, m.fl.i tråd med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4.
 

Publisert 09.11.2020

På vegne av forslagsstiller Horten kommune, v/ Kommunalteknisk planenhet (KTP) varsles oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale av detaljreguleringsplan for breddeutvidelse av fortau i Gamleveien - fra Bekkajordet til Major Wetlesens gate, gbnr.: 133/57, 9310/1, m.fl. i tråd med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4.

Publisert 05.11.2020

Kommunestyret vedtok 04.11.20 å legge forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring ut på offentlig høring.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284