Parkering med p-skive

Skiveparkeringsplassene er merket. Du markerer tidspunkt ved ankomst på egen parkeringsskive, eller ved å skrive ned tidspunktet på en lapp i vindusruta. Ankomsttiden skal ligge godt synlig for kontroll.

Alternativ til p-skive for registrering av ankomsttid der det er skiveparkering, kan du nå benytte Easypark appen.

Områder med skiveparkering

PARKERING MED P-SKIVE 

På steder regulert med skiveparkering gjelder følgende:

 • Parkering er tillatt i det antall timer som vises på underskiltet, med p-skive
 • P-skiven skal vise det tidspunktet kjøretøyet ble parkert (ankomsttid)
 • Uten p-skive eller annen dokumentasjon som viser ankomsttid, er det ikke tillatt å parkere på stedet
 • Senest når p-tid utløper må kjøretøyet fjernes fra gaten den står parkert i.

På skiltet er det oppgitt innenfor hvilke klokkeslett reguleringen gjelder for. Parkerer man innenfor denne tiden må ankomsttid oppgis.

Parkerer man før reguleringen starter, men ikke skal flytte bilen før etter at reguleringen har startet, oppgir man den tiden reguleringen starter som ankomsttid.

Eksempel: Reguleringen starter kl. 8.00. Parkerer man kl. 22.00 på kvelden og skal stå til etter kl. 8.00 dagen etter, stiller man p-skiven på kl. 8.00..

Steder regulert med skilt 552/831 – Parkering med p-skive: 

Skilt 831 – Parkeringsskive:  Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. 
 

HVOR FÅR MAN KJØPT P-SKIVE? 

Horten kommune har p-skiver for salg på Servicetorget, Rådhuset. Det er i papp og koster kr. 30,-. 
(Hverdager kl. 08.00-15.00, onsdager kl. 08.00-14.00). 
Du kan også få kjørt P-skive i et utvalg butikker og bilforhandlere. 

Skiveparkering

Skiveparkering
Sted/adresse Regulering Maks tillatt p-tid Easypark
Storgata (mellom Lystlundveien og Løkkegata) 08-18 (08-15) 2 timer 4575
Lystlundveien 08-18 (08-15) 2 timer 4575
Vestre Braarud gate (mellom Storgata og Leif Weldingsgate) 08-18 (08-15) 2 timer 4575
Thuegata (mellom Storgata og C. Andersensgate 08-18 (08-15) 2 timer 4575
C. Andersens gate (mellom Thuegata og Prestegata) 08-18 (08-15) 2 timer 4575
Thranes gate (mellom Storgata og Langgata) 08-18 (08-15) 2 timer 4575
Falsensgate (mellom Storgata og Langgata) 08-18 (08-15) 2 timer 4575
Langgata (mellom Prestegata og N. Enggate) 08-18 (08-15) 2 timer 4575
Søndre Enggate (fra Langgata og mot Storgata) 08-18 (08-15) I tiden 1.nov-1.mai er strekningen regulert med parkering forbudt 2 timer 4575
Vognmannsgate (innkjøring fra Anders Jørgensensgate) Alle dager hele døgnet 30 minutter 4576
Langgata (innkjøring fra Torggata) Alle dager hele døgnet 30 minutter 4576
Falkestien - Åsgårdstrand Alle dager hele døgnet 12 timer 4581
Karljohansvern - Sykehusbrygga Alle dager hele døgnet 2 timer 4582
Løkkegata (mellom Storgata og Leif Weldings gate 08-16 3 timer 4587
Sørbygata (mellom Ferjegata og Salmakergata) 08-16 3 timer 4587
Thranes gate (mellom Sørbygata og Jernbanegata) 08-16 3 timer 4587
Havnegata, Åsgårdstrand Alle dager 10-18 5 timer 4589
Oversikt over plasser regulert med skiveparkering

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284