Gjeldsrådgivning

 Er du i behov av oppfølging og veiledning vedrørende din gjeldssituasjon? Personer med alvorlige gjeldsproblemer kan få kontroll  over økonomien gjennom en gjeldsordning.

Før man søker gjeldsordning, må du ha forsøkt å komme til en avtale på egenhånd med kreditorene. Det er bare du som kan ta initiativ til en gjeldsordning. Kreditorene kan ikke søke om dette. 

Kommunen har plikt å bistå med opplysninger, råd og veiledning til personer med økonomiske vanskeligheter, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. En gjeldsrådgiver bidrar først og fremst med å håndtere gjeld. Enten det dreier seg om kreditorforhandlinger eller at de bistår med utenomrettslige forslag i forkant av en gjeldsordning. En gjeldsrådgiver bistår den enkelte når det er avdekket gjeld og den enkelte vil betjene denne. Her kan en gjeldsrådgiver bidra med veiledning og forhandlinger med kreditorer som kan føre fram til en avtale.

Har du spørsmål angående økonomi/Gjeld har NAV kontaktsenter en gratis telefon og Chatte tjeneste.  

Trykk her for mer informasjon 

Ønsker du å søke om bistand fra gjeldsrådgiver?

Søk om bistand fra gjeldsrådgiver i NAV Horten  (PDF, 102 kB)

Vedtaket kan påklages. Klagen skal være skriftlig og sendes NAV Horten innen 3 uker fra mottatt vedtaksdato. NAV Horten vil vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke imøtekommes, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Vestfold som klageinstans, med kopi til deg.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284