Har du helse utfordringer?

Er du i behov av veiledning og oppfølging knyttet til din helsesituasjon er det din fastlege eller andre behandlere i spesialisthelsetjenesten du må ta kontakt med. NAV Horten vil kunne bistå deg i samråd med dine aktuelle behandlere for å sikre riktig ytelse og oppfølging i situasjonen. 

For å komme i dialog med din veileder ved NAV Horten må du logge deg inn på Ditt NAV  og sende en henvendelse veileder gjennom kontakt oss, eller ringe tlf: 5555 3333.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284