DSB oppdaterer råd om egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har  oppdaterte råd om egenberedskap. De anbefaler nå at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i én uke ved kriser. Det er fordi kommuner, nødetater og frivillige organisasjoner må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp.

Onsdag 29. mai lanserte DSB de nye egenberedskapsrådene på www.sikkerhverdag.no. 

Konsekvenser av klimaendringer, digital sårbarhet og en forverret sikkerhetspolitisk situasjon danner bakteppet for at rådene nå er revidert og oppdatert. 

De største endringene er: 

 • Anbefalt varighet på egenberedskapen øker fra minst tre dager til en uke 
 • Noen temaer er utvidet, som kritisk medieforståelse og oppholdssteder i kriser 
 • Andre temaer er nye, som felles egenberedskap og psykisk helse i kriser 

-En motstandsdyktig befolkning er grunnleggende for et godt totalforsvar. Vi må derfor styrke beredskapen på alle nivåer – også hos befolkningen., skriver DSB i en pressemelding.

Se vår side for egenberedskap

Ny brosjyre kommer

DSB er godt i gang med å utarbeide en ny brosjyre der de samler de oppdaterte rådene. I forbindelse med Egenberedskapsuka i uke 44 (fra 28. oktober vil det komme en trykket utgave av brosjyren til alle landets husstander (bokmål, nynorsk og samisk). 

Brosjyren blir også oversatt til en rekke språk, som vil være tilgjengelige på nettsiden sikkerhverdag.no i oktober.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284