Bålforbud og skogbrannfare

 Menneskelig aktivitet er årsaken til 90 % av brannene i naturen. Nå som sola skinner øker skogbrannfaren for hver dag i Vestfold. I en pressemelding ber de tre brannsjefene i Vestfold alle sikre at brann i skog og utmark forebygges. 

- Den som tenner ild som bærer helt og holdent ansvaret. Brannvesenet gir ingen tillatelser. Mener du at det er helt trygt å tenne er det en forutsetning at du har slukkemidler tilgjengelig, sier de.

Husk bålforbudet

I tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

- Mange steder i Vestfold er det knusktørt. I måneden etter løvsprett er skogbunnen mer antennelig på grunn av tørt løv og gress fra i fjor. Da vi knapt har hatt nedbør, men sol og varme den siste tiden fører det til økende skogbrannfare, sier de tre brannsjefene.

Les: Skogbrannfareindeks (ekstern lenke)

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Å gjøre opp ild inkluderer blant annet grill, bålpanner og andre kokeapparater med brennstoff. 

Der det er helt åpenbart at aktiviteten ikke kan starte en større brann, som enkelte steder i strandkanten ved fjorden, kan du grille eller tenne et lite kaffebål. I så fall må det være i svært god avstand til skog og vegetasjon. Se faktaboks under for informasjon.

Husk!

 • Ta hensyn til vinden. Flygende glør, selv fra en engangsgrill, kan fort starte brann i terrenget.
 • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket, står det i brannloven.
 • Selv det minste bål utgjør en risiko, og før du forlater bålet må det druknes med vann. 
 • Det samme gjelder for grillkull og engangsgriller
 • Glør kan ligge skjult i aske i dagevis. 
 • Dårlig slokte bålrester uten tilsyn og engangsgriller med glør i avfallet starter dessverre en rekke branner.
 • Naturligvis tar du med deg avfallet og kaster det i restavfallet. 

Det er brannsjefenes inntrykk at publikum i svært stor grad respekterer bålforbudet i og nær skog og utmark, samt de lokale forskriftene som generelt forbyr åpen brenning, av for eksempel hageavfall i Vestfold-kommunene.

Skogdrift og skogbrann

Oppdager du brann i terrenget, kast deg på telefonen og ring 110!

- Maskiner som benyttes ved skogsdrift kan starte brann. De som har livsgrunnlaget sitt i skogsdrift, kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann, sier de tre brannsjefene i Vestfold.

Brannsjefene ber grunneiere om å merke og informere om skogbrann der folk ferdes. Skogbrannplakaten kan lastes ned fra DSBs hjemmeside eller hentes hos det lokale brannvesen. 

Du laster ned skogbrannplakaten her (ekstern lenke)

Skriv den ut og heng der du mener den kan gjøre nytte.

Slik slokker du tilløp til skogbrann:

 1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
 2.  Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
 3.  Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
 •  Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
 •  Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på
 •  Utsett deg aldri for livsfare om du forsøker å slukke

Skogbrannvakt-flyet på vingene

For å oppdage røyk og brann i terrenget tidligst mulig går nå skogbrannvaktflyet på vingene.

Det er takket være ni medlemmer i Sandefjord flyklubb at Vestfold har noen som speider etter brann fra lufta. De stiller frivillig opp for samfunnet og flyr brannvaktflyet når skogbrannindeksen tilsier det. Piloten og observatøren i cockpit har direkte kontakt med Sør-Øst 110-sentral, som igjen varsler ut.

-Hvert år oppdager vi flere branner fra luften, i tillegg er vi overbevist om at våre flygninger virker forebyggende, sier Eivind Gjøtterud i flyklubben.

Larvik brann og redning, Sandefjord brann og redning, Vestfold interkommunale brannvesen, Fritzøe Skoger og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark dekker Sandefjord Flyklubbs reelle kostnader for å holde flyet i lufta. I tillegg har DSB i et skogbrannhelikopter fast stasjonert på Torp.

Brannsjef Thorbjørn Alvin-Hansen i Larvik er bakkekontakt på vegne av fylkets tre brannvesen.

-Flyet er kjempeviktig ressurs for brannvesenet. Som i fjor sommer, ved den største skogbrannen på 27 år i Vestfold, på Middagskollen, Larvik. Flyet var raskt over området og lokaliserte brannen, sier brannsjefen i Larvik.

Brannsjef Anne-Sofie Heum i Sandefjord og brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen, som dekker kommunene Færder, Tønsberg, Re, Horten og Holmestrand, fullroser også flyklubbens medlemmer. Samtidig ber de tre brannsjefene alle respektere forbudet mot bruk av åpen ild i skog og utmark.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284