Økonomisk råd- og veiledning

 

Formålet med økonomisk rådgivning er å gi råd, veiledning og praktisk bistand, slik at den enkelte får kontroll og styring over sin økonomi. En gjennomgang som avklarer den enkeltes muligheter til å øke inntektene, redusere forbruket og utnytte reserver er kjernen i økonomisk rådgivning.

Grunnleggende økonomisk råd og veiledning innebærer kartlegging av økonomi med gjeldsbilde og enkel veiledning. Det kan innebære å sette opp fornuftige sett med kontoer, et budsjett og lage gode rutiner i forhold til din personlige økonomi.

Kommunen har plikt til å bistå med opplysninger, råd- og veiledning til personer med økonomiske vanskeligheter, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV Horten kan bistå deg og de fleste banker har gratis veiledning for sine kunder hvor man får bistand ved økonomiske utfordringer.

NAV kontaktsenter har en gratis veiledningstjeneste. Du kan ringe 800 Gjeld (800 45 353) eller du kan chatte med rådgivere hos nav direkte.  

Om du er i behov av oppfølging av din NAV veileder, så kan du logge inn på Ditt NAV og sende melding.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284