Stortings- og sametingsvalget 2021

Stemmeseddel i urne - Klikk for stort bilde 

Valgdagen er mandag 13. september 2021

 

Alle valglokalene er åpne fra 09.00 - 21.00 på valgdagen 13. september. 

Hvor skal du stemme? 

Åsgårdstrand stemmekrets stemmer på Åsgården skole

Lysheim stemmekrets stemmer på Lysheim skole

Borre stemmekrets stemmer i Borrehallen

Horten stemmekrets stemmer i Holtanhallen.

Fagerheim stemmekrets stemmer i Oleanestua. 

 

Holtanhallen er åpen for stemming søndag 12. september

I år kan du også stemme søndag 12. september mellom klokken 14.00-18.00 i Holtanhallen.

 

Forhåndsstemming er i gang

I perioden 10. august - 10. september kan du forhåndsstemme på rådhuset i Horten.

27.- 28. august er det også mulig å forhåndsstemme i Åsgårdstrand.

Se åpningstider og informasjon om forhåndsstemming

Viktig info om sametingsvalget

Du må stemme i sametingsvalget i perioden for forhåndsstemming fra 10. august til 10. september. For mer informasjon om sametingsvalget. 

Hvem kan stemme ved sametingsvalget?

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid. 

Se mer om innmelding i Sametingets valgmanntall.

Følg smittevernsregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder:

 • Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.
 • Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. Ta kontakt med Valgansvarlig for mer informasjon.
I år får du digitalt valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.

Hjelp til å stemme

Stemme hjemme

Er du syk eller ufør? Da kan du kontakte valgansvarlig Ritha Bye på 975 50 009 eller epost ritha.bye@horten.kommune.no din frem til kl. 10 den 10. september om å forhåndsstemme hjemme.

Stemme med bistand

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Hjelp

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Karantene eller isolasjon

Dersom du er i karantene skal du ikke stemme i ordinære valglokaler.

Dersom du er i isolasjon skal du stemme hjemmefra. Ta kontakt med Ritha Bye for informasjon om hva som gjelder der du bor.

 

 

Tidligforhåndsstemmegivning

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? I perioden 01.07. – 09.08. kan innbyggere henvende seg til kommunen (Servicetorget) og be om å få avgitt stemme (timebestilling).

Forhåndsstemming i perioden 10. august - 10. september 

 

Forhåndsstemming i Horten

Stemmelokalet er rådhuset i Teatergata 11.

Forhåndstemming Horten
Dato Klokkeslett Merknader
Uke 32 (10.-15. aug.) 10.00-15.00* *Ikke man + lør
Uke 33 (16.-22. aug.) 10.00-15.00* *Inkludert lørdag
Uke 34 (23.-29. aug.) 09.00-15.00* *Lørdag 10.00-15.00
Uke 35 (30. aug.-5. sep.) 09.00-18.00* *Lørdag 10.00-15.00
Uke 36 (6.-10. sep.) 09.00-18.00* *Ikke lørdag
Søndager er stengt for forhåndsstemming

 

Forhåndsstemming i Åsgårdstrand

Stemmelokalet er tidligere Åsgårdstrand eldresenter i Grev Wedelsgate 20.

Forhåndsstemming Åsgårdstrand
Dato Klokkeslett
27. august 10.00-18.00
28. august 10.00-15.00

 

Valgdagen

Valgdagen er 13. september.

Her stemmer du

Stemmekrets Stemmested

Åsgårdstrand

  Åsgården skole

Lysheim Lysheim skole
Borre  Borrehallen
Horten  Holtanhallen
Fagerheim Oleanestua

 

I år kan du også stemme søndag 12. september mellom klokken 14.00-18.00 i Holtanhallen.

Valgansvarlig

Ritha Bye ved kommunedirektørens sekretariat er valgansvarlig i Horten kommune. 

 

 

 

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet legges ut så snart dette foreligger (ca. 10. juli) og vil bli værende til og med valgdagen, på følgende steder:

 • Horten Bibliotek
 • Servicetorget
Er du ikke ført inn i manntallet?

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. (PDF, 268 kB) Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden fra 1. juli og frem til og med 3. september.

Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 13. september klokken 17.00.

Bor du et annet sted enn Horten?

Forhåndsstemme kan du gjøre fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september i hvilken som helst kommune. På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Kan jeg stemme i en annen kommune?

Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Hva om jeg bor i utlandet?

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 13. september klokken 17.00.

Lurer du på noe annet om valget?

Du kan sjekke valgdirektoratets nettsider!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284