Samarbeidspartnere og samarbeidsmøter

Ungdomskontakten samarbeider med ulike aktører som jobber med ungdom.

Ungdomskontaktene er faste deltakere i en del møter og samarbeidsfora hvor temaer vedrørende ungdom og deres situasjon drøftes. Vi skal til enhver tid oppdatere oss på ungdomsmiljøene og samarbeide med ulike instanser til det beste for ungdoms levekår. Vi har god kjennskap til kommunens tilbud for ungdom.

Sist endret 01.09.2017

Kontakt

 • Ungdomskontakten i Horten
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Apotekergata 10
  3187 HORTEN
 • Telefon
  992 04 294 (Arnfinn)
  975 50 481(Malin)
  975 50 439(Ole)
  975 50 441(Hilde)
 • E-post
  ungdomskontakten@horten.kommune.no