"HYSJ"

Programmet "HYSJ" er Horten kommunes eget rus- og psykisk helseforebyggende arbeid i ungdomsskolen.

«Program Hysj» som er kommunens rus- og psykisk helseforebyggende satsning i ungdomsskolen. Ungdomskontakten skal sørge for, i samarbeid med ungdomsskole, barneverntjeneste og kulturetat å drifte og gjennomføre programmet. Ungdomskontakten er inne i alle klasser på hvert trinn på ungdomsskolene. Opplegget gjennomføres i form av undervisning gjennom kulturinnslag, forelesninger, filmproduksjon, dialogmøter og diskusjonsgrupper for alle elver, samt for foreldre på 8. trinn. Programmet evalueres jevnlig.

8. klasse:

 • Vi i Ungdomskontakten kommer innom alle klassene og presenterer oss rett etter skolestart
 • Ungdomskontakten underviser en time om alkohol i hver klasse om høsten (kunnskap om alkohol i forbindelse med kultur, oppvekst, foreldre, kostnad, konsekvenser)
 • Ungdomskontakten gjennomfører, i samarbeid med kultur og eventuelt andre instanser,  obligatorisk skole på kveldstid for elever med foresatte på Kulturhus 37. Kvelden består av tre timer med teater, foredrag og kafédialog rundt diverse problemstillinger.

9. klasse:

 • Ungdomskontakten holder foredrag om rus, holdninger, valg og mer. Elevene deles i grupper og bruker ca to dager på å lage  holdningsskapende filmer. Visning i plenum i gymsal/aula.
 • Ungdomskontakten vurderer en økt med undervisning eller aktivitet på våren.

10. klasse:

 • Ungdomskontakten og helsesøster/Familiehus avholder en halv undervisningsdag hver på høsten med  fokus på menneskers grunnleggende behov, selvfølelse, hvordan vi har det med oss selv og andre, hjernen, alkohol og hasj, samt et kort kurs i metoden ”Psykologisk førstehjelp”
 • Ungdomskontakten,  med hjelp fra Antidoping Vestfold, avholder to undervisningstimer i hver klasse med en oppsummering fra de tidligere Hysj-foredragene. Fokus på rusmidler, hjernens utvikling, samt kropp og doping
Sist endret 01.09.2017

Kontakt

 • Ungdomskontakten i Horten
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Apotekergata 10
  3187 HORTEN
 • Telefon
  992 04 294 (Arnfinn)
  975 50 481(Malin)
  975 50 439(Ole)
  975 50 441(Hilde)
 • E-post
  ungdomskontakten@horten.kommune.no