Jentesnakk

"Jentesnakk" er et samtale- og aktivitetstilbud bare for jenter.

”Jentesnakk” er en metode der en utvalgt gruppe jenter (ca 8 stk.) møtes en gang i uka. Det blir samtaler og aktiviteter som kan bidra til at jentene blir tryggere på seg selv og andre.

Målet er at jentene skal bli flinkere til å sette egne grenser og få bedre selvtillit. Vi vil fokusere mye på betydningen av vennskap.

"Jentesnakk" foregår både i skoletiden på ungdomsskolen og noe etter skoletid.

Tilbudet holdes av de kvinnelige ungdomskontaktene.

Kontakt

 • Ungdomskontakten i Horten
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Apotekergata 10
  3187 HORTEN
 • Telefon
  992 04 294 (Arnfinn)
  975 50 481(Malin)
  975 50 439(Ole)
  975 50 441(Hilde)
 • E-post
  ungdomskontakten@horten.kommune.no