Utvidelse av Bjørnestien barnehage

Bjørnestien_ny - Klikk for stort bilde Bjørnestien barnehage skal utvides med 5 avd. Tilbygget utvider kapasiteten til barnehagen med 80 barn. 

Forslaget til utvidelse av Bjørnestien barnehage knytter seg til barnehagen i det sørvestre hjørne. Utvidelsen av eksisterende barnehage utvider eksisterende utelekeareal med 1,3 daa. Arealet er på 2 086 m². Parkering planlagt med 44 plasser som skal benyttes av Bjørnestien barnehage og brukere av Hortensmarka. Det er ønskelig å få maksimal parkeringskapasitet ut av formålsområdet.

Arealet er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting, landbruk-, natur- og friluftsområde og mindre arealer til boligformål. Det foreslås tatt ca. 1 daa av marka.

Ettersynet omfatter også forslag til oppheving av deler av følgende reguleringsplaner der den nye reguleringsplanen for Bjørnestien og Nordskogen barnehager skal erstatte dem, jf pbl § 12-14:

 • Reguleringsplan for Bjørnestien barnehage (planID 00332) vedtatt 11.02.2008.
 • Reguleringsplan for ”Nordskogen 4” vest for Red. Thommesens gate og Nordskogen (planID 00205) vedtatt 05.03.1990.
 • Nordskogen planID H0089 vedtatt 01.11.1982..

Uttalelser - frist og kontaktinformasjon Planforslaget kan ses på Horten rådhus og Horten bibliotek. Alle plandokumentene er også tilgjengelige via webkartet og innsyn.

Sist endret 11.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284