Informasjon om rehabiliteringen av Nordskogen skole

Skolen har et stort behov for rehabilitering og kommunestyret har vedtatt totalrehabilitering av skolen fra høsten 2021. Målet er at rehabiliteringen skal dekke brukernes primærbehov og at bygget skal sikre god skoledrift og krav til skolemiljø. 

Fremdriftsplan

Det er planlagt at det nye rehabiliterte skolebygget skal være klart for innflytting og undervisningsoppstart allerede høsten 2022. Frem til dette vil undervisning foregå som normalt i Bekkegata, oppstartstidspunkt for prosjektet vil være 21.09.21 og planlagt ferdigstillelse av alle byggearbeider er satt til 07.10.22.

Støy og lyd fra rehabiliteringen

De første seks ukene av prosjektet vil rivingen medføre støy.  Vi kommer også til å gjøre andre støyende arbeider i kortere perioder gjennom rehabiliteringen.  Vi beklager ulempene for alle naboer i området.

Trafikk og parkering

Trafikk- og parkeringssituasjonen vil gjennomgå noen forandringer i det kommende året. Alle som har eiendom i nærheten av skolen vil fortsette å ha adkomst slik som i dag, og det er kun i kortere perioder det vil være innsnevringer eller reguleringer. Alle grunneiere som berøres av dette vil bli kontaktet i forkant av slikt arbeid.

Sikkerhet for besøkende og 3.part

Vår erfaring tilsier at byggeplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn. Byggeplassen er et farlig sted å ta seg inn på. Horten kommune og Backe Vestfold Telemark, vil gjøre sitt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi ber alle foreldre om å:

 • Holde barna vekk fra byggeplass
 • Være oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplass

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til vårt anleggskontor utenfor inngjerdet byggeplass. Se riggplan (brakkerigg)

Kontaktpersoner i prosjektet

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om prosjektet kan du kontakte disse:

Entreprenør – Backe Vestfold Telemark
Ansvarlig – Erland Johansen
E-post: erland.johansen@backe.no

Byggherre – Horten kommune
Ansvarlig – Helge Bergh
E-post – helge.bergh@horten.kommune.no
Sentralbord: 330 85 000

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284