Slik kan nye Fagerheim skole bli

Modell av skolebyggSommeren 2019 ble det vedtatt at Fagerheim skole på Nykirke skal bygges ny. Daværende varaordfører fra Senterpartiet, Ivar Andreassen, fremmet forslaget om å bygge skolen på grusbanen på Nykirke Idrettsanlegg. Slik ser det ut til å bli. 

- Vi opplever dette som et ønsket prosjekt og har støtt på mye positivitet i Nykirke Idrettsforening og Nykirkes befolkning. Vi har hatt god dialog i reguleringsprosessen, og gleder oss til å fortsette å arbeide sammen i de neste fasene av prosjektet, forteller prosjektleder Elin Ringdal

Det planlegges for førstegangsbehandling av reguleringsplanen i slutten av september. Etter det skal planen på offentlig høring, og endelig vedtak fattes forhåpentligvis våren 2021.

SKISSEPROSJEKT

Parallelt med reguleringen har Stein Halvorsen Arkitekter AS og skoleplanlegger fra WSP fått i oppgave å utforme et skisseprosjekt for den nye skolen. Arkitektene har vurdert solforhold og terrengformasjoner og laget en modell av hvordan skolebygget kan ligge.

- Her får vi en trygg, solfylt skolegård vendt vekk fra trafikk og skjermet mot vind. De største elevene kan også spille fotball på den store gressbanen friminuttet, forteller Ringdal.

Skoleplanleggeren har holdt workshops med lærere, elever, FAU og flere for å finne ut hva det nye skolebygget burde inneholde. Det er gjennomført grundig brukermedvirkning, og det kommer det til å være i de neste fasene av prosjektet også.

Neste fase i prosjektet er et samspill der prosjektleder, entreprenør og bruker jobber tett sammen for å finne de beste løsningene. «Det er nok krevende for rektor og de ansatte på skolen å legge ned så mye tid i prosjektet, men det er helt nødvendig for at alle parter skal bli fornøyd med den nye skolen. 

Selveste Stein Halvorsen har lagt hånd på verket og et førsteutkast av et nytt skolebygg er klart. (PDF, 472 kB)

- Budsjettene til Horten kommune er stramme, og vi kan ikke bygge større bygg enn vi absolutt har behov for. Siden Fagerheim skole er en-parallell så har vi vært helt nødt til å finne løsninger der de forskjellige rommene kan brukes til flere ting. Blant annet planlegger vi et skaperverksted som både benyttes til naturfag, tegning, tekstil, programmering, og generelt praktisk læring. På den måten vil rommet ha fullt belegg og stå minst mulig tomt. Det er god økonomi, påpeker Ringdal.

Fagerheim skole har i dag verken naturfagrom eller rom til tekstil og tegning.

ANBUDSKONKURRANSE

Administrasjonen har denne uken lyst ut prosjektet på anbudskonkurranse. Prosjektet skal utføres som en totalentreprise med et innledende samspill der entreprenør og byggherre prosjekterer skolebygget sammen.

Bygget skal stå klart til å ta imot elevene ved skolestart i 2023.

- Vi håper det er mange entreprenører som syntes dette prosjektet er spennende. Det er satt høye krav til klima, miljø og energi, sier prosjektleder Elin A. Ringdal, som har stor tro på at dette blir et prosjekt Horten Kommune kan være stolte av, avslutter Ringdal.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284