Statusoppdatering - september 2021

Horten kommune vil i slutten av september gjenoppta grunnarbeider på tomten for å klargjøre for boligbygging og etablering av brønnpark. Det vil i forbindelse med dette utføres gravearbeider på den sørvestlige delen av tomten.

Plassering av brønnpark ved omriss i blå stiplet linje. Husets plassering vises i solid rød farge.

Gravearbeidene som gjøres i denne omgangen vil være forberedelser for senere arbeider i høst knyttet til boligbyggingen og brønnparken.

Arbeidene vil medføre støy. Vi beklager ulempene dette medfører.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284