Statusoppdatering - november 2022

Horten kommune vil i november gjenoppta grunnarbeider på tomten for å klargjøre for boligbygging
og etablering av brønnpark. Det vil i forbindelse med dette utføres gravearbeider på den sørvestlige
delen av tomten, samt graving av grøft fra nærmeste nettstasjon for etablering av strømtilførsel til tomten.
 

  

Figur 1: Plassering av brønnpark, omriss i blå stiplet linje. Husets plassering vises i solid rød farge. Gravearbeider vil foregå blant annet ved sørvestre del av kommunens eiendom.

Gravearbeidene som gjøres i denne omgangen vil være forberedelser for senere arbeider knyttet til boligbyggingen og brønnparken.

Det vil også gjøres gravearbeider i forbindelse med etablering av strømtilførsel til eiendommen. Det vil graves grøft for dette fra nærmeste nettstasjon inn til eiendommen. Se figur 2 for planlagt trasé.

    

 Figur 2: Planlagt trasé (grønn stiplet linje) for grøftearbeider i november 2022

Arbeidene har planlagt oppstart i uke 47 og vi forventer at disse arbeidene vil pågå i rundt en uke.

Vi beklager eventuelle ulemper støy fra arbeidet vil medføre.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284