• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Støtteordning for borettslag og sameier

Informasjon

Om solenergistøtten
Støtten kan gis til borettslag og sameier som investerer i solenergianlegg i Horten kommune.
Installeres et solstrømanlegg/solcelleanlegg gis støtten på bakgrunn av anleggets størrelse i kW (effekten på anlegget). Selve installasjonen av anlegget gir deg 7 500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 2 000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at dere kan få inntil 47 500 kroner totalt.
Installeres et solvarmeanlegg til oppvarming gis 30 000 kroner i støtte.

Kriterier for tildeling
• Prosjektet må være forankret gjennom borettslagets eller sameiets generalforsamling
• Prosjektet må være gjennomført innen utgangen av 2023
• Arbeidet skal være utført av fagfolk.
• Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig for å sikre at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten du betaler for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.
• Søknaden må inneholde et kvalifisert anslag om størrelsen på anlegget i kWp, gjerne i form av et tilbud fra en leverandør.

Frister og øvrige betingelser
• Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 31.10.2022.
• Søknaden må være forankret i borettslaget eller sameiet. Fristen for å ha gjennomført generalforsamling og sendt inn dokumentasjon på positivt vedtak er 1.12.2022.
• Støtten utbetales i desember 2022.
• Dersom prosjektet ikke er ferdigstilt i løpet av 2023 må støtten betales tilbake.

Oppfølging og kontroll
• Personen som er ansvarlig for prosjektet skal sende sluttrapport og regnskap senest én måned etter sluttdato, til postmottak@horten.kommune.no.
• Dersom det ikke leveres sluttrapport og regnskap kan Horten kommune kreve pengene tilbakebetalt.
• Horten kommune har rett til å kontrollere hvordan tilskuddet er brukt.
• Tilskuddsmottaker skal kontakte kommunen dersom det oppstår uforutsette hendelser som gjør det vanskelig å bruke midlene slik det er beskrevet i søknaden.
• Dersom tilskuddsmidlene ikke er brukt som beskrevet i søknaden innen sluttdato kan Horten kommune kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.


Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader