• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge

Informasjon

Søknad om tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge

Horten kommune ønsker å legge til rette for at flere barn og unge har mulighet til å drive med en fritidsaktivitet gjennom Corona-epidemien. Derfor er det opprettet en tilskuddsordning der formålet er at flere barn og unge kommer i aktivitet fram mot høst 2022.  
 
Enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner kan søke støtte til prosjekter som legger til rette for formålet. Det er et krav at foreningen er registrert og legger ut aktiveten det søkes støtte til i aktivitetskalenderen horten.friksus.com. 
 
Søker må beskrive hva det søkes om penger til. Dette kan for eksempel være prosjekter, arrangementer og andre aktiviteter. Tilskuddet kan benyttes til å opprette nye aktiviteter eller legge til rette for å utvide eksisterende aktiviteter.  Det kan ikke søkes om midler til drift av foreningen.
 
Aktiviteten bør settes i gang i løpet av 2021 og bør være gjennomført innen august 2022.
 
Mottager av midler skal rapportere hvordan pengene er benyttet. Hvis tilskuddet ikke er benyttet i tråd med søknaden, kan det bli reist krav om tilbakebetaling. Søknad om midler skal leveres elektronisk. 

Søknadsfristen er 30. november 2021. 


Sluttrapport og regnskap må sendes senest en måned etter prosjektets sluttdato til: postmottak@horten.kommune.no

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader