• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Bevilling - skjenkebevilling for en enkelt anledning / ambulerende skjenkebevilling

Før du søker om bevilling kan det være lurt at du har klar vedlegg for opplasting, eller ettersendelse:

Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyret utgjør for 2019 minimum kr 1.500,-.

Kommunen fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr.  Fristen vil bli satt i vedtaket fra kommunen.

Følgende vedlegg må følge søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning:
- Skisse over området det søkes skjenking på
- Dokumentasjon på at grunneier/huseier har gitt tillatelse til arrangementet
- Beskrivelse av arrangementet

  Følgende vedlegg må følge søknad om ambulerende skjenkebevilling:
- Skisse over området det søkes skjenking på
- Dokumentasjon på at grunneier/huseier har gitt tillatelse til arrangementet
- Beskrivelse av arrangementet
- Navneliste over inviterte

Vedlegg kan enten lastes opp i fm med elektronisk innsending av skjemaet, eller de kan ettersendes / leveres.


 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier - Dokumentsenteret - Horten kommune - 330 85 000 - postmottak@horten.kommune.no