Vegetasjon langs vei

Busker, hekker og andre buskevekster vokser seg fort store. Dette fører til at sikt i avkjørsler og kryss reduseres, noe som igjen kan føre til farlige situasjoner. For å redusere denne risikoen er vi avhengige å få hjelp av alle. Dersom alle tar ansvar for egen eiendom, klarer vi å gjøre skoleveien tryggere i ditt eget nabolag.

 

Ved at du passer på at gjerde, hekker, busker og tre på eiendommen din ikke hindrer sikt, er du en aktiv deltaker i vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Regelverk

I følge Veglova §43 er det eier av avkjørselen som er ansvarlig for at sikten alltid er tilfredsstillende. Hva som er tilfredsstillende sikt er definert i Statens Vegvesens håndbok N100 ”Veg- og gateutforming”. Dette er en normal og er hjemlet i veglova §13. Om det ønskes mer informasjon kan dere, vennligst ta kontakt med kommunalteknisk planavdeling.

Sikttrekant

I avkjørsler og kryss har vi noe som heter sikttrekant. Innenfor denne trekanten skal ingen fysiske hindringer være over 50 cm over kjørebanen.

Unntaket er enkeltstående trær og liknende med en maks diameter på 15 cm. Enkeltstående trær i sikttrekanten bør plasseres slik at trekrona ikke hindrer sikt. Dette er spesielt viktig for vogntog (øyehøyde 2,7 m)

I stedet for å skjære hekken ned til 50 cm i kryss og avkjørsler, kan man flytte hekken eller gjerdet inn på tomten, utenfor frisiktsonen.

Størrelse på sikttrekant varierer med type vei og hastighet på veien. Mer om sikt finner du i vår brosjyre ”Klipp hekk og busker! – Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø”

Fortau

Vegetasjon som vokser ut i fortau og veg må også klippes. Det er uheldig om gående må ut i veibanen fordi du ikke har klippet hekken. På vinteren kan dette føre til at kommunens maskiner ikke får brøytet på fortauene.

 

Vegetasjon mot kommunens eiendom

Pass på at busker, hekker og andre buskevekster ikke stjeler kommunens eiendom. Normalt eier kommunen et lite areal ved siden av veien. Dette arealet brukes for eksempel til snø på vinteren.

Pass på at du ikke planter nye trær og hekker akkurat på nabogrensa. En god tommelfingerregel er å plante trær minimum 2 meter fra tomtegrensa, og på en slik måte at de ikke hinder sikten ”rundt hjørnet”. Hekken bør plantes minst 60 cm innenfor tomtegrensa.

Gjerde mot offentlig vei

Gjerde mot vei kan være 110cm over terrenget, men da i samsvar med ”Forskrift om gjerde ved offentlig vei”.

Sikt i avkjørsel og kryss skal ivaretas.

Oppsetting av gjerde langs offentlig vei kan være søknadspliktig til avdelingen for byggesak. Ta kontakt før oppsetting.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284