Ikke kommunalt tilknyttet avløp (private avløpsløsninger).

I Horten er mange  eiendommer tilknyttet det kommunale spillvannsnettet, men også mange med private avløpsløsninger (gjerne utenfor tettsteder osv). Eiendommer som er tilknyttet det kommunale spillvannsnettet betaler avløpsgebyr. Eiendommer med private avløpsløsninger betaler for tømming (av septiktank, tett tank, minirenseanlegg).  

Oppføring av bygning med innlagt vann eller innlegging av vann i eksisterende bygning eller en vesentlig øket bruk utløser krav om utslippstillatelse (PDF, 63 kB). Søknadsplikten gjelder uansett avløpsløsning, slik at det også skal søkes om tillatelse dersom utslippet planlegges ført til tett tank. Det må også søkes om utslippstillatelse når eksisterende utslipp økes vesentlig. Installering av vannklosett, dusj, bad, våtrom og lignende vil normalt innebære en slik vesentlig økning. Søknad om utslippstillatelse skal sendes kommunalteknisk planavdeling for behandling. Søknad om utslippstillatelse skal nabovarsles. Etablering av slike anlegg er søknadspliktig i henhold til plan – og bygningsloven § 20-1. Private avløpsanlegg (tett tank, septiktank, minirenseanlegg) skal tømmes i henhold til Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, fettavskiller m.v. og for gebyr, Borre (Horten) kommune, Vestfold. All tømming skal bestilles av det firma som Horten kommune til enhver tid har avtale med. Septiktank-Service AS kan nås på tlf. 915 81 000. 

Det er av Horten kommunestyre 20.06.2016 vedtatt lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold. Lokal forskrift erstatter § 12 – 7 til §12 – 13 i forurensningsforskriften.

Ved søknad om utslippstillatelse må en forholde seg til krav i lokal forskrift, og generell søknad og saksbehandling etter forurensningsforskriftens kapittel 12.

Sist endret 16.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Guro Horvei
ingeniør forurensning
Tlf: 330 85 262
Mob: 975 50 198

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284