VANN OG AVLØP

Kommunalteknisk Planenhet (KTP) og Kommunalteknisk Drift (D&A), vann og avløp, forsyner Hortens befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansierer gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Kommunalteknisk Planenhet (KTP) og Kommunalteknisk Drift (D&A), har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for avløpsvann og høydebasseng og ledningsnett for drikkevann. Selve vannbehandlingen forestås av Vestfold Vann, der Horten kommune er en av eierne. Vannet levers fra Farris vannet og Eikeren.

Fra et beredskapsmessig ståsted er vannforsyning og avløpshåndtering svært viktig både for å hindre sykdom og for brannvannsforsyning. I tilfelle vannforsyningen skulle rammes av en form for krise, er det under etablering en alternativ vannforsyning uten bruk av det eksisterende ledningsnettet.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, forvaltning av rettigheter og ansvar, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Langsiktighet og robuste løsninger preger vann- og avløpssektoren. De fleste tiltak som omtales i hovedplanen har minimum et 50 – 100 års perspektiv.

Hovedplan for vann og avløp som brukes som overordnet plan for fornyelse av nettet er under fornyelse og vil offentliggjøres når den er klar.

Horten kommune besitter god faglig kompetanse med sentral godkjenning innen flere fagområder.

Det er ingen sektorovergripende lovgivning for vann- og avløpssektoren i Norge. Aktiviteten innenfor tjenesteområdet reguleres gjennom flere lover og forskrifter. De mest sentrale er omtalt nedenfor:

Overordnede lover:

Lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Teknisk Vakttelefon
Henvendelser utenfor arbeidstid - kl. 15.00-07.00
Mob: 975 50 200

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284