Nedgravde oljetanker

I Horten kommune er det kommunalteknisk planavdeling som er delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker.

 

Regelverk:

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen en oljetank eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader.

I kapittel 1 i forurensningsforskriften er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter. Horten kommune har i lokal forskrift (PDF, 43 kB) vedtatt følgende: ”Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker”. Eier er selv ansvarlig for å følge intervaller for kontroll i henhold til forurensningsforskriftens § 1 – 5. 

Meldeplikt for oljetanker:

Det er meldeplikt for alle oljetanker, jf. Forurensningsforskriftens kapittel 1 § 1-9. Det skal gis melding til kommunen om eksisterende tank, før nedgraving av ny tank og når tanker er fjernet/sanert for oppdatering av vårt oljetankregister. 

Tanker som er tatt ut av bruk:

Oljetanker som er tatt ut av bruk, skal fjernes. Tanken må tømmes, rengjøres og graves opp for destruksjon. Dette skal utføres av godkjent firma. Der det er uforholdsmessige store kostnader ved fjerning av oljetank, kan kommunen i enkelte tilfeller gi tillatelse til at tanken blir liggende. Tanken skal da tømmes, rengjøres og fylles med egnende masser. Slik søknad sendes skriftlig til kommunen. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Oljetanker som ikke er nedgravd:

Krav til mindre oljetanker som ikke er nedgravd (f.eks. innmurt i kjeller, står i garasje etc.), er ikke regulert i forskrift. For disse tankene gjelder plikten til å unngå forurensning i forurensningsloven § 7. Oljetanker større enn 10 m3 er regulert i forurensningsforskriften kapittel 18.

Miljødirektoratet ( tlf: 03400) eller fylkesmannen (tlf: 33371000) er forurensningsmyndighet for oljetanker som ikke er nedgravd.

Andre myndigheter kan også ha bestemmelser om oppbevaring av oljeprodukter, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har regelverk og krav knyttet til oppbevaring av farlig stoff.

Se også Miljødirektoratets side for mer informasjon om oljetanker.

Kontroll av oljetank:

Den som er ansvarlig for en nedgravd oljetank, må til enhver tid kontrollere at tanken er i betryggende stand. Kontrollen skal gjennomføres som periodisk tilstandskontroll, eller ved et system for automatisk lekkasjeovervåking. Kontrollhyppigheten ved periodisk tilstandskontroll avhenger av tanktype, og står nærmere beskrevet i forurensningsforskriftens § 1 – 6.

Etter gjennomført tilstandskontroll skal kontrolløren forelegge dokumentasjon på kontrollen til kommunen.

Ved lekkasjer:

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIBR) på tlf: 110. Eier av oljetanken er alltid ansvarlig for opprydding i forurenset grunn. Ved skader og lekkasjer; ta i tillegg kontakt med ditt forsikringsfirma og skadebegrensningsfirma.

Kommunen kan ikke anbefale firmaer for arbeid på oljetanker. Se liste over tilbydere ved å gå inn på www.oljefri.no à tilbydere Østlandet. 

Forbud mot oljefyring i 2020:

Stortinget vedtok i 2012 at de ønsker forbud mot oljefyrer for husholdninger innen 2020. Det finnes flere alternativer til oljefyring. Blant annet www.oljefri.no som drives av Naturvernforbundet har informasjon om alternativer. Enova kan gi støtte til å bytte fra oljefyr til annen oppvarming, se www.enova.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Guro Horvei
ingeniør forurensning

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284