Søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr og kontrollsanksjon

 Har du fått et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon som du mener er uriktig? Du har rett til å klage.

KLAGEADGANG

Dersom du har fått et parkeringsgebyr som du mener er uriktig, har du i løpet av 3 uker fra ileggelsesdato rett til å søke om ettergivelse/frafall. Skriftlig søknad sendes til Horten kommune v/Parkeringstjenesten:

E-post:   parkering@horten.kommune.no

Post:       Horten kommune v/Parkeringstjenesten, Postboks 10, 3191 Horten.

Ved all henvendelse tilknyttet kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr bes det om at saksnummer og/eller registreringsnummer oppgis.

Du kan forvente en saksbehandlingstid på inntil 3 uker. Noe lenger ved ferietid.

Parkeringsgebyr

Dersom du ikke får medhold i i klage, har du anledning til å bringe saken inn for tingretten. Kravet om å få saken prøvet for tingretten rettes til Horten kommune v/Parkeringstjenesten. Det må da tydelig fremkomme at saken ønskes behandlet i tingretten.

Ønskes saken behandlet av tingretten, må klager forskuddsbetale et tingrettsgebyr. Gebyret refunderes dersom du får medhold i tingretten. Ved tap vil du normalt bli idømt kommunens saksomkostninger i tillegg til rettsgebyret.

Selv om du ønsker å klage på parkeringsgebyr, må betalingsplikten overholdes. (Forskrift om parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 15)

Kontrollsanksjon

Dersom du får avslag på din klage og ikke aksepterer dette, kan klage rettes til Parkeringsklagenemnda. Klagen må fremsettes skriftlig, og kan sendes elektronisk til Parkeringsklagenemnda eller pr post til Parkeringsklagenemnda, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo. Klagefristen er 1 år fra datoen du klaget til Horten kommune, jfr. parkeringsforskriften § 45, 2.ledd, 2.pkt. Kontrollsanksjonen må imidlertid betales dersom du ikke klager innen 3 uker fra mottak av avslagsbrev, jfr. parkeringsforskriften § 45, 1.ledd, 1.pkt. og siste ledd jfr. forvaltningsloven § 29 flg. 

Dersom du bestrider kravet, men ikke ønsker å klage saken inn for Parkeringsklagenemnda ber vi om å bli underrettet om dette innen 3 uker etter mottak av avslagsbrevet, slik at vi eventuelt kan bringe saken inn for forliksrådet for rettslig behandling. I motsatt fall vil det bli iverksatt inkasso av kravet.

Vi gjør oppmerksom på at du vil måtte dekke sakens omkostninger dersom du taper ved en behandling i forliksrådet, mens behandling i Parkeringsklagenemnda er gratis for forbrukeren. En forbruker kan bare helt unntaksvis pålegges å dekke parkeringsvirksomhetens omkostninger; jfr. parkeringsforskriften § 52, 4.ledd, 2.pkt.

Parkeringsforskriften

DETTE MÅ DU HUSKE Å TA MED I SØKNAD OM FRAFALL

Saksnummer/kjennemerke, navn og postadresse på klager/fører, grunnlaget for klagen. Har du dokumentasjon som kan være relevant for saken, vedlegges dette (eksempel; billett, p-tillatelse, bilder, annet). 

EKSEMPLER PÅ KLAGER

 Klager som kan føre frem:

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, kontrollsanksjon eller foreta fjerning ikke er tilstede.
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing (skriftlig dokumentasjon må fremlegges). Gjelder ikke stanseforbud.
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet (skriftlig dokumentasjon på politianmeldelse må fremlegges).
 • Det var teknisk feil på p-automat, og fører har forsøkt kontakt med p-operatør per telefon og/eller ved lapp med informasjon om feilen (Gjelder ikke dersom det er flere p-automater på plassen).
 • Nødrettslignende forhold, for eksempel motorhavari (varseltrekant må settes ut), akutt sykdom (dokumentasjon må fremlegges).

Klager som ikke vil føre frem:

 • Fører trodde at bilen var lovlig parkert, forsto ikke skiltenes betydning.
 • Bilfører var uoppmerksom.
 • Det var ingen andre steder å parkere.
 • Stansen varte kun i kort tid.
 • Kjøretøyet sto ikke til hinder for noen.
 • Økonomiske grunner eller kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284