Eiendom

Åsgårdstrand rådhus 2017, bytte av kledning og vinduer på østveggen. - Klikk for stort bildeÅsgårdstrand rådhus 2017, bytte av kledning og vinduer på østveggen.

Eiendom

Eiendomsavdelingen har 91 ansatte, eiendom har ansvar for:
Bygningsdrift: vedlikehold og drift av kommunens bygningsmasse ca. 140 000 kvm.
Renhold: renhold av alle kommunalt eide bygg.
Energi og teknikk: drift og vedlikehold av tekniske systemer på kommunes bygningsmasse. Kirkebakken nærvarme levering av varme i vintersesongen til kunder koblet til anlegget.

Ut- og innleie av bygg og areal

"Med fokus på forvaltning, drift og vedlikehold sikrer vi en langsiktig og bærekraftig utvikling av eiendomsmassen i kommunen"

Bygningsdrift

Avdelingen har 11 ansatte som sørge for riktig sikkerhet, drift og verdibevarende vedlikehold av Horten kommunes bygninger. 

Følgende prioriteringer gjelder:

 1. Sikkerhet for liv og helse i bygg
 2. Funksjon og innemiljø
 3. Øvrige vaktmestertjenester

"Sammen, hele tiden, bedrer vi byggmiljøet"

Renhold

Renholdsavdelingen har 48 ansatte og har ansvar for renhold i kommunale bygninger.
Renholdsavdelingens hoved fokusområder er støv og maskinelt renhold av gulver. Det er utarbeidet renholdsplaner og arbeidsbeskrivelse for hvert enkelt bygg, der byggets beskaffenhet og bruk er hensyntatt.

Moderne rengjøringsmetoder brukes for å forenkle og forbedre renholdet. 
Renhold i kommunale bygg utføres av egne ansatte, ca 40 årsverk.

"Fast og nøyaktig renhold fremmer trivsel, bedrer inneklima og arbeidsmiljø for brukerstedet."

Energi og teknikk

Avdelingen har 7 ansatte og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, og spesielt de tekniske systemene. Avdelingen består av personer med allsidig relevant kompetanse innenfor disse fagområdene:

 • Ventilasjon
 • Elektro
 • Vannbårne varmeanlegg, varmepumper
 • Fjernvarme
 • Sentral driftstyring (SD-anlegg), adgangskontroll
 • Energioppfølging, energireduserende tiltak for kommunens bygningsmasse
 • Gassanlegg
 • Kommunale veilys
 • Kirkebakken nærvarme
 • Horten kommune overtok nærvarmeanlegget sommeren 2013. 
  Nærvarmeanlegget leverer varme til disse kommunale bygg,
  Borre ungdomsskole, Borre sykehjem og Borrehallen. I tillegg
  leverer vi varme til næringsdrivende og private i
  nærområdet. Anlegget er i drift i perioden september til mai.

  Kontaktperson vedrørende fakturaspørsmål: Eva.Gottschlich@horten.kommune.no

«I tillegg til å drifte alle kommunale bygg, ser vi etter energireduserende tiltak som kan bidra til reduserte driftskostnadene i fremtiden»

 

Utleie av kommunale eiendommer eller areal

Ved ønske om leie av kommunens areal eller bygg er organiseringen av ansvaret som følger:

Utleie

Ansvar Areal/bygg
Park og idrett Gymsaler, idrettshaller, Horten svømmehall, utendørs idrettsanlegg, parker og friluftsområder.
Parkering Torg og gågate
Parkering P-plasser
Eiendom All annen kommunalt eiet eiendom og areal

 

Søknad sendes til postmottak@horten.kommune.no

 


HVOR FINNER DU OSS
Rustadbrygga 1, 3187 Horten

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Nicola Berg
Eiendomssjef
Mob: 908 55 161
Glenn Dahl-Hansen
Driftsleder bygningsdrift
Mob: 975 50 194
Anne-Gry Pettersen
Driftsleder renhold
Mob: 975 50 144
Hans-Petter Brusevold
Driftsleder Energi og teknikk
Mob: 908 91 334

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284