Tjenester A-Å

Her finner du en oversikt over alle tjenestene i Horten kommune i alfabetisk rekkefølge.

A

Arealplaner
Arbeidsgiveravgift
Asylsøkere - frivillig arbeid

Avfall
Avløp

B

Bakkenteigen Kulturhus
Barnehabilitering
Barnehage

Barnevern
Bemannet Bolig
Beredskap
Betalingssatser (PDF, 2 MB)

Biblioteket
Bolig, kommunale
Boliger for mindreårige flyktninger
Boligstiftelsen
Bostøtte
Brann, Vestfold Interkommunale Brannvesen
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Byggesak 

Båndtvang

D

Dagsenter
Demensomsorg
Den Kulturelle skolesekken

Den kulturelle spaserstokken
Drift og vedlikehold av kommunale veier

 

E

Eiendom, kommunalt
Ergo -og fysioterapi for barn og unge
Ergoterapi for voksne
Eldreomsorg (forebygging)
Eldreomsorg (hjemmetjenester)
Eldreomsorg (sykehjem)

F

Familiehuset
Fastlegene
Feievesenet
Feltsykepleien
Fengselshelsetjenesten
Flyktninger og innvandrere
Flyktninger - frivillig engasjement
Folkehelse
Folkeregisteret
Forliksrådet

Forskuddsskatt
Friluftsliv
Frisklivssentral
Frivilligsentral
Fysio - og ergoterapi for voksne

Fysio- ergoterapi for barn og unge

G

Galleri Ask
Gebyrer og avgifter
Grønn omsorg

H

Hageavfall
Helseservice
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen
Helsetjenesten for barn og unge
Hjelpemidler
Hjemmetjenesten

Hogst av trær på kommunal grunn (PDF, 121 kB)
Horten Kulturskole 

Hundehold - forskrift for Horten kommune

I

Idrett og friluftsliv
Idrettsanlegg

J

Jordmortjenesten

K

Kart
Kirkegård
Kirkevergens kontor
Kjøkkentjenesten
Kjøkkentjenesten på institusjoner
Klage på tjenester
Konsert og Teater
Koordinerende enhet
Krisesenteret i Vestfold
Kriseteam i Horten

Kulturelle skolesekken
Kultur for barn og unge
Kulturhuset 37
Kulturskolen

 

L

Lag og foreninger
Landbruk

Ledsagerbevis - søknad
Leger i Horten
Legevakt
Lindrende enhet
Losen dagtilbud

M

Matombringing
Miljørettet helsevern
Munchs hus

N

Næring

O

Omsorgslønn

P

Park og grøntarealer
Parkeringskort for forflytningshemmede
Parkeringstjenesten
PPT, Pedagogisk psykologisk tjeneste
Praktisk bistand og opplæring
Psykiatrisk dagtilbud
Psykisk helsetjeneste

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Renhold
Renovasjon
Rusforebyggende senter
Restskatt, innkreving og betaling

S

Serveringsbevilling
Septik(tømming av private septiktanker)
Skatt, fritak eller reduksjon
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Skjenkebevilling
Skole
Skolehelsetjenesten i barne og ungdomsskolen
Skolehelsetjenesten i videregående skole
SLT, Samordning lokale tiltak
Smittevern
Småbathavner
Sosialtjenester (NAV)
Støtte og avlastningstjenesten
Støttekontakt
Sykehjem

T

Tannlegevakt
Teater og konsert
Tilrettelagte tilbud
Transport
Trygghetsalarm
Turistkontoret

U

Utendørs idrettsanlegg
Ungdomskontakten

V

Vaksinasjonskontoret
Vannforsyning
Vaskeri
Vei

Voksenopplæringen
Vold i nære relasjoner

Ø

Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold

Sist endret 02.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284