Ungdomsskolene i Horten

Elever i ungdomsskole - Klikk for stort bilde

I Hortenskolen har vi 3 ungdomsskoler. Skolene Orerønningen, Holtan og Borre ungdomsskoler er ordinære ungdomsskoler. I tillegg har vi den interkommunale ungdomsskolen Bakkeåsen. Denne er tilpasset elever med sosiale og emosjonelle vansker.  

På Orerønningen er det en kommunal avdeling for ungdomsskoleelever med behov for et helhetlig spesialpedagogisk skoletilbud.

Bakkeåsen skole er en interkommunal ungdomsskole. Skolen ligger i Åsgårdstrand, og de samarbeidende kommunene er; Tønsberg, Sandefjord og Horten, hvor Horten er vertskommune.

Skolekretser

Skolekretsene på ungdomstrinnet kan endres fra ett år til et annet. Grensene vurderes hvert år i forhold til antall elever på 8. trinn.

Nåværende grenser:

 • Elevene på Åsgården og Lysheim hører til Borre ungdomsskole.
 • Elevene på Granly fordeles på Borre og Holtan.  
  De som har bosted syd for Peders gata, bort Halvdan Svartes gate og ned St. Halvards vei til Strandveien tilhører Borre.
 • Elevene på Sentrum skole skal i hovedsak gå på Holtan. Grensen mellom Holtan og Orerønningen går midt i Ollebakken, Gunnerødbakken og Røraasveien.
 • Elevene på Nordskogen fordeles på Holtan og Orerønningen. Grensen går midt i Bjørnestien.
 • Elevene på Fagerheim og Lillås hører til Orerønningen.

 

Se også oversiktene under:

 

Arbeidsplaner for elevene

Hortenskolen benytter læringsplattformen "Skooler". Denne vil bli tatt i bruk i løpet av høsten 2018. Her vil arbeidsplaner publiseres. Frem til "Skooler" er tatt i bruk vil arbeidsplaner formidles på papir, e-post eller ved henvendelse til skolen.

"Skooler"

Læringsplattformen "Skooler" tas i bruk ved skolestart august 2018. Her finner foresatte informasjon fra skolen og lærerne. Blant annet har "Skooler" en oversikt over elevers fravær. Når verktøyet er ferdig implementert vil også vurderinger og karakterer være tilgjengelig for foresatte og elever gjennom denne appen. Foresatte vil få opplæring og informasjon om "Skooler" på foreldremøter.

Du kan lese mer om "Skooler" på deres nettsider: https://skooler.com/

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284