Skolefritidsordningen - SFO

Hopp-aktiviteter. - Klikk for stort bilde

SFO er et foreldrebetalt tilbud til elever på 1. til og med 4. trinn og elever på 1. - 7.trinn med særskilte behov.

I nært samarbeid med hjemmet skal skolefritidsordningen (SFO) være et tilsyn - og aktivitetstilbud for barna som benytter tilbudet.


Skolefritidsordningen skal preges av samme menneskesyn og det samme verdisett som er nedfelt i Opplæringsloven, læreplaner og skolens øvrige plandokument. Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter i samspill med skolen og barnas nærmiljø.

ÅPNINGSTIDER

SFO er åpen alle ordinære arbeidsdager med unntak av dagene mellom jul og nyttår, påskeuka og 4 uker om sommeren (SFO er åpen 2 uker etter skoleslutt og starter opp igjen 2 uker før skolestart). I tillegg er SFO stengt i de til en hver tid avtalefestede antall planleggings - / kursdager pr. år. I dag er det 5 avtalefestede planleggingsdager. Åpningstid: 06.45 – 16.30.

 

Kontaktinfo SFO

Skole
Besøksadresse Postnr/sted Telefon
Fagerheim SFO Kopstadveien 14 3180 Nykirke 97550199
Granly SFO Borreveien 58 3186 Horten 97550333
Lillås SFO Lillåsveien 7 3183 Horten 97550451
Lysheim SFO Adalsveien 8 3185 Skoppum 33086244/45
Nordskogen SFO Red.Thommessensgt. 8 3188 Horten 33086290
Sentrum SFO Sentroveien 15 3182 Horten 99286709
Åsgården SFO Granåsveien 46 3179 Horten 97550189

 

SØKE OG ENDRE PLASS

Når du skal søke eller endre plass på SFO trenger du ikke passord og brukernavn, men du logger inn gjennom ID-porten som er Difi sin felles innloggingsløsning til offentlige tjenester.

ID-porten støtter innloggingsmetodene MinID, BankID, Buypass og personlig e-ID fra Commfides

BETALINGSATSER OG MODERASJONSORDNING

Følgende moderasjonssatser gjelder: 
- 2 søsken gir 25 % rabatt på oppholdsbetalingen 
- 3 søsken eller flere gir 30 % rabatt på oppholdsbetalingen 

Det gis ingen søskenmoderasjon på kost- og aktivitetspenger.  

Ordningen gjelder ikke for søsken som har ulik bostedsadresse.

For barn med særskilte behov som ønsker SFO-tilbud i 5.-7. kl. kreves det ikke egenbetaling fra foreldrene på oppholdsbetalingen f.o.m 01.08.16. Foreldre må uansett søke om plass på vanlig måte.

Dager pr.uke Heldagstilbud Kun morgentilbud Kost- og aktivitetspenger

Betalingssatser SFO f.o.m. 01.08.17
5 2432 531 263
4 2078 531 210
3 1636 415 168
2 1216 415 116
1 609 204 58
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284