Barneskolene i Horten

Elever i klasserom. - Klikk for stort bilde I Hortenskolen har vi 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO).

I tillegg er det en privat skole i kommunen, Horten Montessoriskole

Skolekretsgrenser

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Dersom søknaden gjelder en skolestarter, sendes søknad etter at du har mottatt brev om tildelt skoleplass fra nærskolen. Søknaden må begrunnes.

Det blir tatt hensyn til at søsken som går i grunnskolen, kan gå på samme skole. 

Inndeling av skoledagen

I Hortenskolen utgjør en skoletime 60 minutter. På barneskolen er det satt av 30 minutter til spising i løpet av skoledagen. I tillegg har elevene ett eller to friminutt som varer i 30 minutter. Skoledagen begynner og slutter ulikt på hver skole. For å få informasjon om inndeling av skoledagen på din skole, bør du gå inn på den aktuelle skolen eller ringe skolen direkte.

Arbeidsplaner for elevene

Hortenskolen benytter læringsplattformen Skooler. Denne vil bli tatt i bruk i løpet av høsten 2018. Her vil arbeidsplaner publiseres. Frem til Skooler er tatt i bruk vil arbeidsplaner formidles på papir, e-post eller ved henvendelse til skolen.

Skooler

Læringsplattformen Skooler tas i bruk ved skolestart august 2018. Her finner foresatte informasjon fra skolen og lærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Når verktøyet er ferdig implementert vil også vurderinger og karakterer være tilgjengelig for foresatte og elever gjennom denne appen. Foresatte vil få opplæring og informasjon om Skooler på foreldremøter.

Du kan lese mer om Skooler på deres nettsider: https://skooler.com/

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284