HORTENSKOLEN

Visjon - Hortenskolen.jpg - Klikk for stort bilde

  

Hortenskolen består av 7 barneskoler med skolefritidsordning(SFO), 3 ungdomsskoler, 1 interkommunal ungdomsskole og Horten kommunale voksenopplæring.

Hortenskolens Visjon er: Hortenskolen ”Best i Vestfold”  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle.  

Hovedmål 1:

I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.

Hovedmål 2:

I Hortenskolen opplever alle elever og ansatte  respekt, likeverd, fellesskap, mestring og skaperglede  

Fokusområder 2014-2018:

 1. Klasseledelse
 2. Skole-/hjem samarbeid
 3. Grunnleggende ferdigheter  

 

Tverrfaglig psykososialt team

Hortenskolen har null-toleranse for mobbing  og er opptatt av å ivareta elevens psykososiale miljø. I den sammenheng er det svært viktig med et  tett og godt samarbeid skole/hjem.

For å ivareta dette på best mulig måte har kommunen opprettet et tverrfaglig team. Dette skal bistå skoler og foresatte med råd og veiledning, samt drøfte saker hvor tiltak skolen har satt i gang ikke har ført frem eller kommunikasjonen er blitt vanskelig.

Både skoleledelse og foresatte kan be om at teamet behandler en sak.

Foresatte kan melde saker direkte til skolesjef ved mail: janeinar.bruun@horten.kommune.no           Fortrinnsvis bør dette meldes via rektor.

Sammensetning

Teamet ledes av skolesjef og består i tillegg av leder for PP-Tjenesten, en helsesøster fra skolehelsetjenesten og en rådgiver fra skoleadministrasjonen. Konfliktrådet i Vestfold inviteres inn i teamets arbeid ved behov.

Handling

Teamet er rådgivende og vil konkretisere tiltak som oversendes rektor og foresatte for videre behandling.

nullmobbing.no

 

    

Kontaktinfo skolene

Skole
Besøksadresse Postnr/sted Telefon
Bakkeåsen interkommunale ungdomsskole Kirkeveien 10 3179 Åsgårdstrand 33081030
Borre ungdomsskole Ynglingeveien 11 3184 Borre 33086010
Fagerheim skole Kopstadveien 14 3180 Nykirke 33086150
Granly skole Borreveien 58 3186 Horten 33086200
Holtan ungdomsskole Grønligata 23 3188 Horten 33086100
Lillås skole Lillåsveien 7 3183 Horten 33085760
Lysheim skole Adalsveien 8 3185 Skoppum 33086240
Nordskogen skole Red.Thommessensgt. 8 3188 Horten 33086300
Orerønningen ungdomsskole Evjeveien 16 3191 Horten 33086960
Sentrum skole Sentroveien 15 3182 Horten 33085900
Horten kommunale voksenopplæring Storgata 37 3182 Horten 33085730
Åsgården skole Granåsveien 46 3179 Horten 97550157
Sist endret 23.06.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Jan Einar Bruun
Skolesjef
Tommy Strøm Skjørberg
Rådgiver
Bente Mari Hovland
Rådgiver
Tjenestebeskrivelse (1)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering