Pedagogisk innhold

Barnehagene er et pedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder.

Barn med spesielle behov kan, etter søknad, ha rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging dersom de har særlige behov for det.

Barnehagene er hjemlet i Lov om barnehager og forskrift "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver."

Handlingsplan for Hortensbarnehagen (PDF, 828 kB)beskriver status og fokusområder for barnehagene i et 10 års perspektiv. Den er politisk vedtatt og er styrende for utviklingen av tjenesteområdet barnehager og for det tverrfaglige samarbeidet i kommunalområdet oppvekst.

Barnehageloven § 19a-h omhandler barns rett til spesialpedagogoisk hjelp og tilrettelegging.

 Handlingsplan for Hortensbarnehagen har følgende hovedmål:

 • Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov.
 • Hortensbarnehagen er en lærende organisasjon.

Fokusområder vi jobber med er:

  • Relasjonskompetanse
  • Barns danning
  • Bærekraftig utvikling

  Den enkelte barnehage utarbeider hvert år en årsplan for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

  I arbeidet med å utvikle kvaliteten i Hortensbarnehagen har vi utarbeidet flere konkrete hefter som beskriver pedagogisk arbeid på flere områder.

  Fant du det du lette etter?

  Kontakt

  • Horten Kommune
   Postboks 10,
   3191 HORTEN
  • Besøk
   Teatergata 11
   3187 HORTEN
  • Telefon
   33 08 50 00
  • E-post
   postmottak@horten.kommune.no
  • Åpningstider
   Hverdager: 08-15.00
  • Organisasjonsnummer
   964 951 284