Planer i Karljohansvern barnehage

Her finner du ulike planer som forteller hvordan vi jobber i Hortensbarnehagen.

Overordnede planer

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Handlingsplan for Hortensbarnehagen. (PDF, 2 MB)

 

Barnehagens planer

Her finner du vår årsplan for barnehageåret 2017/18 (PDF, 3 MB)

Månedsplaner:

Krabbelure Skuta
Sjøstjerna Styrbord
Tangloppa Babord

 

 

Prosjekter
 

HOPP-Prosjektet

Helsefremmende Oppvekst i Horten kommune (HOPP) er et tverrfaglig kommunalt samarbeid, som skal sørge for å bygge sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet. 

HOPP består i hovedsak av 3 elementer:

 • fokus på godt kosthold
 • fokus på fysisk aktivitet
 • kompetanseheving blant de ansatte

 

Prosjekt leseglede

Vi har nylig blitt med i et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Sørøst-Norge, Horten bibliotek og Fylkesbiblioteket. Temaet for samarbeidsprosjektet er leseglede og interesse for lesing i alderen 0-6 år, og hvordan dette kan fremmes gjennom systematisk samarbeid mellom barnehage og bibliotek.

Vårt tema i prosjektet er å heve kvaliteten på språkmiljøet i barnehagen, og å fremme økt leseglede og bruk av biblioteket for minoritetsspråklige barn og deres foreldre.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284