Betalingssatser

Horten kommune følger statens satser for maksimalpris.

Fra 1. mai 2015 er det vedtatt endringer i "Forskrift for foreldrebetaling" som sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Fra 1. august 2017 har alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Barnehagemyndigheten fatter vedtak om moderasjon. Skriftlig søknad for begge moderasjonsordningene sendes barnehageadministrasjonen.

Kommunestyret vedtar hvert år  betalingssatser (PDF, 181 kB)for de kommunale barnehagene.

Du må søke om betalingsmoderasjon (PDF, 49 kB).

Søknad om betalingsmoderasjon (PDF, 54 kB)sendes barnehagemyndigheten.

Kommunen tilbyr søskenmoderasjon (PDF, 49 kB). Søskenmoderasjon i kommunale barnehager innvilges automatisk. I de tilfeller der familien har barn i både kommunal og privat barnehage må foresatte si fra i den private barnehagen for å få søskenmoderasjon.

Sist endret 06.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284