Enhet for mindreårige flyktninger

En enslig mindreårig flyktning er et barn/ungdom under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Redaktør Baggethunsvei - Klikk for stort bilde

Enhet for mindreårige flyktninger består av tre døgnbemannede bofellesskap: Kongeveien 86, Beverstien 2 og Redaktør Baggethunsvei 13. I bofellesskapene er det er plass til inntil 5-7 barn og unge i alderen 12-18 år. Enheten har også oppfølging av flyktninger som bor i fosterhjem, eller på hybel med tilsyn.

Enhetens viktigste oppgave er å gi god omsorg og forberede de mindreårige flyktningene til et selvstendig voksenliv.

Enheten jobber for at ungdommene skal være aktive deltagere i samfunnet. Det er et spesielt fokus på at ungdommene skal ta en utdanning, og delta i lokale fritidsaktiviteter. De siste årene har nesten alle ungdommene i enheten fullført videregående skole.

Det er kommunestyret som vedtar hvor mange som skal bosettes i Horten hvert år. I April 2018 var til sammen 40 ungdommer tilknyttet enhetens ulike tiltak.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kathrine Lillebakken
Enhetsleder
Tlf: 975 50 280

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284